Mandag 14. november var alle grundskoleledere fra Holbæk, Kalundborg og Odsherred Kommune inviteret til et tværgående ledermøde, på Absalonsvej 20.

Til mødet blev mange af Nordvestsjællands Erhvervs- og Gymnasieuddannelsers uddannelsesmuligheder fremlagt og derefter skulle mulighederne og samarbejdet med grundskolerne debatteres.
Der blev bl.a. fremlagt om de mange muligheder vores EUD, EUX og 10. klasse giver de unge mennesker og der blev fortalt om SPS-støtte og hvordan vi hjælper eleverne med at finde lærepladser.

Der blev også aftalt, hvad der skal drøftes og debatteres til næste års møde, som bliver afholdt onsdag 13. september fra 09.00-12.00 på Processkolen i Kalundborg.

Næste års møde kommer blandt andet til at centrere sig om trivsel, studieliv, samarbejdsprojekter samt, hvorledes eleverne i grundskolen bliver klar til både at vælge ungdomsuddannelse og til at kunne gennemføre den.

Vi takker alle grundskoleledere, oplægsholdere og andre inviterede for en hyggelig og konstruktiv formiddag og vi glæder os til næste års møde.

Læs mere om det tværgående møde på nedenstående links:
https://tv-kalundborg.dk/nyheder/skoleledelser-samlet-pa-tvaers-af-kommuner/
https://www.sn.dk/kalundborg-kommune/skoleledere-udvekslede-erfaringer-paa-tvaers-af-kommunegraenser/