business

Gymnasieuddannelser

Gymnasieuddannelser på EUC Nordvestsjælland

Uddannelserne hhx og htx er tre-årige gymnasiale uddannelser. Fælles for uddannelserne er, at du starter din uddannelse med et grundforløb på 1/2 år. Derefter vælger du en studieretning, som du følger i 2,5 år. En gymnasial eksamen giver dig mulighed for at søge ind på en videregående uddannelse. Der kan være særlige adgangsbetingelser for enkelte uddannelser, og derfor bør du undersøge adgangskravene på ug.dk, før du vælger studieretning.

Hhx - Højere Handelseksamen
Her har du fag inden for virksomheds- og samfundsøkonomi, men også almene fag som dansk, samfundsfag og samtidshistorie. Ved valg af studieretning kan du sammensætte en kombination af udvalgte fag på højt niveau samt valgfag.

Hhx giver adgang til videregående uddannelser på f.eks. universiteter, handelshøjskoler og proffessionahøjskoler, og er særlig rettet mod det human- og samfundsvidenskabelige område, økonomi, handel, sprog og kommunikation. Hhx giver også mulighed for at afslutte en erhvervsuddannelse inden for f.eks. kontor, finans, regnskab eller handel.

Htx - Højere Teknisk Eksamen
Htx er et tilbud til dig, der interesserer dig for teknologi og naturvidenskabelige fag, og som både kan lide at arbejde teoretisk og praktisk. Udover profilfagene får du undervisning i almene fag som dansk, samfundsfag og engelsk. Ved valg af studieretning kan du specialisere dig i fysik, matematik, bioteknologi eller teknologi.

Htx er en gymnasial uddannelse, der giver adgang til alle de videregående
uddannelser og er særlig rettet mod naturvidenskabelige- og ingeniøruddannelser på universiteter og ingeniørhøjskoler.

Vi tilbyder hhx & htx i Holbæk og Kalundborg.

Studenter Slotshaven