Gymnasieuddannelser

Start din ungdomsuddannelse på ét af vores tre gymnasier, med retningerne hhx, htx, eux, hf eller stx.

Vores gymnasier er beliggende i Kalundborg, Holbæk og Asnæs. Her er der fokus på praksisnær undervisning og et tæt samarbejde med erhvervslivet. Vi kan tilbyde flere spændende studieretninger, som kan bringe dig derhen hvor du drømmer om. På vores gymnasier er der plads til den enkelte elev, og det sociale fællesskab vægtes højt.

HHX – højere handelseksamen

På hhx får du udover de almene fag, undervisning i fag inden for virksomheds- og samfundsøkonomi. Du kan vælge forskellige studieretninger og valgfag, så du får netop den profil du kunne tænke dig. Med en hhx kan du søge om optagelse på en videregående uddannelse. Få mere information om hhx på det enkelte gymnasiums hjemmeside.

Tag uddannelsen på
Slotshaven Gymnasium
Allikelund Gymnasium
Odsherreds Gymnasium

HTX – teknisk studentereksamen

Htx er for dig, som har interessere for teknologi og naturvidenskabelige fag. Derudover har du almene fag. Du kan vælge forskellige studieretninger og valgfag, så du får den profil du gerne vil have. En htx giver dig adgang til en videregående uddannelse. Få mere information om htx på det enkelte gymnasiums hjemmeside.

Tag uddannelsen på
Slotshaven Gymnasium
Allikelund Gymnasium

EUX – erhvervsfaglig studentereksamen

Med en eux-uddannelse får du en studentereksamen og et svendebrev på samme tid. Du får din erhvervsuddannelse, hvor du lærer at mestre et konkret fag. Samtidig læser du fag på gymnasialt niveau, og får derfor også en studenterhue. Du kan vælge imellem eux business og eux teknisk. Eux giver dig derfor mange fremtidsmuligheder.

Tag uddannelsen på
EUC Nordvestsjælland
Allikelund Gymnasium

HF – højere forberedelseseksamen

HF er en almen gymnasial uddannelse, der er praksis- og professionsrettet. Uddannelsen indeholder både obligatoriske fag, valgfag og fagpakker. HF er for dig der ønsker en ungdomsuddannelse, der giver adgang til de korte og mellemlange uddannelser, fx pædagog, sygeplejerske, politibetjent, markedsføringsøkonom eller folkeskolelærer.

Tag uddannelsen på
Odsherreds Gymnasium

STX – almen studentereksamen

STX-uddannelsen er en 3-årig gymnasial uddannelse, som giver adgang til alle former for videre uddannelse. Du bliver undervist i almene fag kombineret med din egen studieretning. STX-uddannelsen er delt i to dele, et grundforløb og et studieretningsforløb.

Tag uddannelsen på
Odsherreds Gymnasium

Tag din gymnasie-uddannelse her