Tre gymnasier – tre kommuner

Gymnasieuddannelser

Start din ungdomsuddannelse på ét af vores tre gymnasier, med retningerne EUX, HF, HHX, HTX eller STX.

Vores gymnasier er beliggende i Kalundborg, Holbæk og Asnæs. Her er der fokus på praksisnær undervisning og et tæt samarbejde med erhvervslivet. Vi kan tilbyde flere spændende studieretninger, som kan bringe dig derhen hvor du drømmer om. På vores gymnasier er der plads til den enkelte elev, og det sociale fællesskab vægtes højt.

Vores gymnasiale uddannelser

EUC Nordvestsjælland afd. Fårevejle

EUX – erhvervsfaglig studentereksamen

Med en eux-uddannelse får du en studentereksamen og et svendebrev på samme tid. Du får din erhvervsuddannelse, hvor du lærer at mestre et konkret fag. Samtidig læser du fag på gymnasialt niveau, og får derfor også en studenterhue. Du kan vælge imellem eux business og eux teknisk.

Tag uddannelsen på
EUC Nordvestsjælland
Allikelund Gymnasium

EUC Nordvestsjælland afd. Holbæk

HF – højere forberedelseseksamen

HF er en almen gymnasial uddannelse, der er er tonet mod videre uddannelse og job, bl.a. gennem praktik- og projektforløb. Uddannelsen indeholder både obligatoriske fag, valgfag og fagpakker.

Tag uddannelsen på
Odsherreds Gymnasium

Allikelund Gymnasium

HHX – højere handelseksamen

HHX er en oplagt mulighed for dig, som ønsker en gymnasial uddannelse med en erhvervsorienteret og international profil. De særlige profilfag er blandt andet afsætning, virksomhedsøkonomi og international økonomi.

Tag uddannelsen på
Slotshaven Gymnasium
Allikelund Gymnasium
Odsherreds Gymnasium

EUC Nordvestsjælland afd. Audebo

HTX – teknisk studentereksamen

HTX er en oplagt mulighed for dig, der elsker naturvidenskab, teknologi, har en kreativ skabertrang og kan lide at se teorier afprøvet i virkeligheden. Profilfagene på HTX er fysik, kemi, biologi, bioteknologi, teknologi og teknik.

Tag uddannelsen på
Slotshaven Gymnasium
Allikelund Gymnasium

Odsherreds Gymnasium

STX – almen studentereksamen

STX-uddannelsen er en 3-årig gymnasial uddannelse, hvor du bliver undervist i almene fag kombineret med din egen studieretning. Studieretningerne er bl.a. karakteriseret af et tværfagligt samarbejde mellem studieretningsfagene, men også klassens andre fag.

Tag uddannelsen på
Odsherreds Gymnasium

Vores gymnasier

10. klasseretningen Gym10/K10

Allikelund Gymnasium

EUX · HHX · HTX

10. klasseretningen Gym10/K10

Odsherreds Gymnasium

HF · HHX · STX

10. klasseretningen Gym10/K10

Slotshaven Gymnasium

HHX · HTX

Allikelund Gymnasium

EUX · HHX · HTX

Odsherreds Gymnasium

HF · STX

Slotshaven Gymnasium

HHX · HTX