Gymnasieuddannelser

Start din ungdomsuddannelse på ét af vores to gymnasier, med retningerne hhx, htx eller eux.

Vores gymnasier er beliggende i Kalundborg og Holbæk og har fokus på praksisnær undervisning og et tæt samarbejde med erhvervslivet. Vi kan tilbyde flere spændende studieretninger, som kan bringe dig derhen hvor du drømmer om. På vores gymnasier er der plads til den enkelte elev, og det sociale fællesskab vægtes højt.

HHX den merkantile studentereksamen

På hhx får du udover de almene fag, undervisning i fag inden for virksomheds- og samfundsøkonomi. Du kan vælge forskellige studieretninger og valgfag, så du får netop den profil du kunne tænke dig. Med en hhx kan du søge om optagelse på en videregående uddannelse. Få mere information om hhx på det enkelte gymnasiums hjemmeside.

HTX den tekniske studentereksamen

Htx er for dig, som har interessere for teknologi og naturvidenskabelige fag. Derudover har du almene fag. Du kan vælge forskellige studieretninger og valgfag, så du får den profil du gerne vil have. En htx giver dig adgang til en videregående uddannelse. Få mere information om htx på det enkelte gymnasiums hjemmeside.

EUX den erhvervsfaglige studentereksamen

Med en eux-uddannelse får du en studentereksamen og et svendebrev på samme tid. Du får din erhvervsuddannelse, hvor du lærer at mestre et konkret fag. Samtidig læser du fag på gymnasialt niveau, og får derfor også en studenterhue. Du kan vælge imellem eux business og eux teknisk. Eux giver dig derfor mange fremtidsmuligheder.

J. Hagemann-Petersens Allé 22
4400 Kalundborg
+(45) 72 290 500
allikelund@allikelund.dk

Slotshaven 1
DK – 4300 Holbæk
+(45) 72 290 200
slotshaven@slotshaven.dk