Danmark skriger på flere håndværkere, og det er ikke nogen hemmelighed, at vi kommer til at mangle 17.000 faglærte i fremtiden. Samtidig har erhvervsskolerne generelt svært ved at tiltrække elever til håndværksfagene, da det fortsat er under 20 % af de unge, der vælger en erhvervsuddannelse efter 9. eller 10. klasse.

EUC Nordvestsjælland har derfor sammen med en række museer, erhvervsskoler og folkeskoler i Danmark indgået i et udviklingsprojekt om at have fokus på håndværksfagene i folkeskolen.

Samarbejdsprojektet, ”Håndværk i folkeskolen”, fandt sted fra november 2017 til slutningen af 2019. Formålet med projektet var at få børn og unge til at interessere sig for det gode håndværk ved at udvikle undervisningsforløb, der inddrager forskellige håndværksuddannelser og får elever fra 5. til 7. klasse til at prøve kræfter med disse håndværk i et anderledes undervisningsforløb.

Undervisningsforløbene kombinerer håndværksfagene med elevernes grundskolefag, således at eleverne kan se, hvordan de kan bruge den teori, de lærer i skolen i praksis.

EUC Nordvestsjælland samarbejdede med lærergrupper fra Kildedamsskolen og Katrinedalsskolen i Holbæk om at udvikle et læringskoncept for 6. klasser, som fik navnet ”På oldefars tid.”

”På oldefars tid” tager udgangspunkt i en fortælleverden om, hvad oldefar som 6. klasser lavede i sin fritid, der udfoldes i læringsmålene for håndværk og design i folkeskolen. Eleverne skulle save, hamre, male og bygge noget af det, oldefar måske lavede i fritiden. Det kunne eksempelvis være at passe sin kanin, og derfor fik nogle af eleverne til opgave at bygge et kaninbur, mens andre skulle bygge en sæbekassebil, da det ofte var børnene, der stod for at trække sæbekassebilen hos købmanden.

I forbindelse med projektet og læringskonceptet ”På oldefars tid” fik EUC Nordvestsjælland besøg af en række 6. klasser både i tømrerværkstedet og i malerafdelingen. Eleverne prøvede kræfter med begge håndværk, da de skulle løse deres opgaver med hjælp og rådgivning fra EUC Nordvestsjællands lærere Benny Pedersen (tømrer) og Christine Bøgelund Dancker (maler).

Efter besøget og arbejdet på EUC Nordvestsjællands værksteder fortsatte eleverne deres arbejde i Andelslandsbyen Nyvang, hvor eleverne hjalp håndværkerne i landsbyen og fik viden omkring godt gammeldags håndværk.

På billedet: Inspirationsmateriale med undervisningsforløb.

Arbejdet med projektet mundede ud i et inspirationsmateriale med undervisningsforløb, mål for undervisningen og lærervejledninger, som folkeskolelærere kan bruge i deres undervisning af 5. til 7. klasse – og som på sigt skal få flere fra folkeskolen til at vælge en erhvervsuddannelse. Dermed bidrager projektet til Folketinget 2018 aftale ”Fra folkeskolen til faglært – erhvervsuddannelser til fremtiden. ”