Med knapt én måned tilbage i 2022 er der udstedt 12% flere AMU-beviser fra Nordvestsjællands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser sammenlignet med sidste år. Dette til trods for, at samfundet i den grad har været præget af højkonjunktur, som traditionelt betyder, at arbejdsmarkedet ikke har den samme mulighed for at prioritere AMU (arbejdsmarkedsuddannelser).

”Vi er stolte over denne udvikling i en svær tid, og vi er særlig stolte over, hvordan vi som erhvervsuddannelsesinstitution via AMU er med til at understøtte, at ufaglærte såvel som faglærte får mulighed for at udvikle deres faglige kompetencer,” fortæller direktør for Nordvestsjællands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser Steffen Lund. Han pointerer ydermere, at AMU på mange måder sikrer, at medarbejdere løbende kan matche arbejdsmarkedets kompetencekrav.

Der findes en række forskellige arbejdsmarkedsuddannelser. Der er typisk tale om relative korte uddannelser, og de er typisk målrettet specifikke brancher og jobfunktioner og er således erhvervsrettede.

”Det danske arbejdsmarked og ikke mindst det lokale i Nordvestsjælland udvikler sig konstant, hvilket også skaber ændrede og nye krav til de ansattes kompetencer. I en kommune som Kalundborg, hvor der er en rivende erhvervsudvikling, er vi dybt afhængige af, at der dels er et stærkt uddannelsesmiljø, dels er en bred vifte af efteruddannelses- og arbejdsmarkedsuddannelsesmuligheder. Begge dele sikrer tilsammen den kvalificerede arbejdsstyrke, som skal bidrage til den fortsatte vækst og udvikling, ikke bare i Kalundborg men i hele Vestsjælland,” udtaler borgmester i Kalundborg Martin Damm.

Nordvestsjællands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser udbyder en række forskellige AMU-kurser på Processkolen i Kalundborg, på deres afdelinger i Holbæk samt i Audebo, hvor de også har en afdeling. Det er eksempelvis kurser inden for bygge og anlæg, herunder kurser i tårnkran og teleskoplæsser. Det er også AMU-kurser indenfor lager og transport eksempelvis gaffeltruck, mobile kraner og lastbilkørekort samt procesindustrien eksempelvis sikkerhed og betjening af procesanlæg.

Gennem de sidste år har Nordvestsjællands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser desuden udviklet en række online AMU-kurser blandt andet den grundlæggende lederuddannelse. Det giver kursisterne mulighed for at følge kurset, når det passer dem uafhængigt af tid og sted.

”Vi er en uddannelsesinstitution, der godt kan lide at være first movers. Det gælder også nytænkning af uddannelser. Derfor arbejder vi konstant med, hvordan vi kan tilpasse vores uddannelsestyper både hvad angår indhold og form,” fortæller uddannelseschef i Audebo Lars Mikkelsen, som blandt andet er hovedansvarlig for udviklingen af de online AMU-kurser.

I et område som Vestsjælland med en række ufaglærte, er det ekstra vigtigt med et bredt og attraktivt udbud af AMU-kurser for således, gennem korte uddannelsesforløb, at kunne gå fra ufaglært til kvalificeret medarbejder. En række af AMU-kurserne kan endvidere sammensættes, så de tilsammen giver en færdig og kompetencegivende uddannelse.

Vil du vide mere om vores mange spændende AMU-kurser, kan du læse mere her.