Hovedforløbskoordinator på de merkantile uddannelser på EUC Nordvestsjælland, David Lundgreen, har netop besøgt et par lokale virksomheder. Ikke for at vise en gruppe elever virksomheden. Nej, det var for at besøge og vejlede en af skolens elever, som er i praktik i virksomheden. En af dagens virksomheder var Flux a/s i Asnæs. En spændende virksomhed som producerer komponenter til rumfartsindustrien.

”Som koordinator og som faglærer tager jeg rundt til virksomhederne, hvor vores elever er i praktik. Ud over at få en nærværende oplevelse af den del af elevernes uddannelse, som ikke foregår på skolen, så giver det mig også en mulighed for at vejlede både elev og virksomhed i forhold til faglige mål og fagprøver,” forklarer David.

Det særlige ved erhvervsuddannelser er blandt andet, at der er en tæt interaktion mellem den læring, der finder sted på skolen, og den læring, der finder sted i en virksomhed. Det er netop den interaktion, som David er med til at sikre med sine besøg.

Billederne viser David sammen med eleven Camilla Petersen, som til juni skal til fagprøve.

”Under mit besøg vejledte jeg virksomheden i, hvordan de kan understøtte Camilla i den kommende skriveproces, og jeg forklarede dem, hvordan Camillas uddannelsesretning og fagprøven spiller sammen,” fortæller David.

Under virksomhedsbesøgene taler David desuden med eleven om, hvilke emner der vil være relevante for fagprøven. På virksomhedsbesøget kom Camilla og David frem til, at implementering af nyt intranet i virksomheden, kunne være et relevant tema.

David beskriver, at kombinationen af at være fagunderviser og at varetage virksomhedsbesøg bidrager både til en gunstig interaktion mellem den praktiske og teoretiske del af den merkantile erhvervsuddannelse og er med til for ham selv at skabe en spændende hverdag med variation.