23%.

Så mange unge vælger en erhvervsuddannelse efter 9. eller 10. klasse i Kalundborg Kommune. Det viser den seneste regionale Uddannelsesanalyse fra Epinion, som tager udgangspunkt i optaget fra 2019.

Over landsgennemsnittet
Og hvis man medregner EUX, som godt 6% vælger, er tallet altså i nærheden af de 30%.

Det tal ligger solidt over landsgennemsnittet (14% for EUD), og det vækker naturligvis glæde i en kommune, som tørster efter faglært arbejdskraft med den store industri og det voksende erhvervsliv, der er i Kalundborg.

Som vicedirektør på EUC Nordvestsjælland Malene Grandjean forklarer:

− Vi er rigtig glade for den stærke fagtradition, der eksisterer i Kalundborg, hvor mange faglærte og selvstændige er forbilleder for de unge.

− Erhvervsuddannelserne er både fagspecifikke og alsidige. De giver adgang til virkelig mange forskellige typer af karrieremuligheder og så inkluderer de en væsentlig indføring i, hvordan man begår sig på arbejdsmarkedet.

Mange muligheder med HHX og HTX
Men selvom næsten hver fjerde vælger en erhvervsuddannelse, er der masser af plads til, at tallet stiger. Og her er HHX og HTX og de mange muligheder, de to uddannelser giver, afgørende.

− Ser man på vores kommunes behov i forhold til forretningslivet, revision, banker og hele den finansielle sektor, så har vi brug for langt flere med en HHX-baggrund. Vi er derfor glade for, at Allikelund Gymnasium igen kan starte en HHX op til august. Det lover godt for fremtiden. Vi arbejder desuden målrettet med at få flere unge til at tage en HTX, da det er en direkte fødekæde både til ingeniøruddannelserne i kommunen og til industrien, pointerer Malene Grandjean.

Læs mere her: