Processkolen er ikke bare en del af EUC Nordvestsjælland, den er også en del af hele bybilledet i Kalundborg”.

Sådan lød ordene fra direktør Steffen Lund, da han i dag bød velkommen til indvielsen af den nye proceshal på Processkolen. Den 800 m2 store hal står klar til at give eleverne meget mere praktisk læring under deres uddannelse, så de er godt rustet til arbejdsmarkedet. Og dygtig arbejdskraft er der brug for.

Der foregår en meget omfattende produktion i Danmark og der er brug for rigtig mange, der kan supporte i den produktion”, lød det fra borgmester i Kalundborg kommune, Martin Damm.

Blandt de mange gæster var også Jesper Aborre fra Dansk Byggeri, som gav en lykønskning med på vejen:
Jeg vil gerne ønske tillykke med den nye bygning og håber at det vil være til gavn for jer alle i mange år fremover”.

Til slut gav uddannelseschef Leif Dam Pedersen også sine medarbejdere et par ord med på vejen:
Det er en fornøjelse at se det engagement og den glæde, underviserne ligger for dagen, og det er i det hele taget en fornøjelse at se, hvordan alle medarbejdergrupper her på skolen bakker op om projektet. Som jeg siger til medarbejderne på Processkolen: Husk I er Processkolen!”.

Processen er ikke helt slut

Den nye hal skal som udgangspunkt bruges af procesoperatører med Pharma speciale, som er det nye speciale inden for medicinalindustrien, men på sigt bliver der også plads til andre uddannelser.

Selvom hallen i dag er blevet indviet, betyder det ikke at processen er helt slut. Der vil senere blive gjort plads til industrioperatørerne og deres pumpestande, og grundforløbseleverne på procesoperatøruddannelsen vil også på sigt skulle være i hallen og kører med deres anlæg.

Herudover vil der også komme LAF bænke (en slags kabiner), som er specielt udviklet til at eleverne kan træne de færdigheder det kræves at arbejde i sterile miljøer.

En fremtidssikret bygning

I en verden i konstant forandring er hallen heldigvis bygget så fleksibelt, at det er muligt at flytte rundt og rykke andet udstyr ind og ud, hvis der skulle blive behov for det.

Der er bl.a. lagt lange afløb i hele gulvet og ved hver stolpe er der strøm, vand, luft og kabelbakker til alt det ekstra, der kan være brug for i fremtiden.

På skolens vegne skal der herfra lyde en stor tak til alle de ansvarlige for det store nye byggeri og en tak for alle gaverne til dagens indvielse.