I denne uge har vi besøg af et hold diplomingeniør i Maskinteknologi-studerende, der skal have praktisk værkstedsundervisning i vores smedeafdelingen.

Tænke teori i praksis
På diplomingeniøruddannelsen i maskinteknologi skal de studerende kunne tænke teorier i praksis, og derfor har de et forløb hos os på EUC Nordvestsjælland, hvor de får praktisk erfaring med de maskiner der anvendes i en højteknologisk industri.

Forløbet i smedeafdelingen strækker sig over tre uger: uge 42, 49 og 51, hvor de har om værkstedsteknik og lærer at bruge forskellige højteknologiske maskiner, der anvendes i industrien. Det er vores dygtige smede-faglærer Lars Strømgaard Hansen, der står for undervisningen af de studerende, og de er allerede godt i gang i smedeværkstedet.

Det praktiske arbejde
Vores faglærer Lars har forberedt forskellige opgaver, som de studerende skal løse ved at bruge forskellige maskiner og håndværktøj i smedeværkstedet. Det sker selvfølgelig ved hjælp af Lars’ kyndige vejledning og instrukser. På den måde får de studerende praktisk erfaring med, hvordan man anvender de forskellige maskiner, og hvad de kan bruges til.

Diplomingeniørstuderende Kamilla fortæller:
– Det er fedt at være her og prøve de ting af, som vi lærer på skolen i praksis. Vi har fx en drejebænk på skolen, men jeg ved ikke, hvordan man bruger den, så det er meget fedt at se hvordan i smedeværkstedet.

Lav en lysestage
De studerende startede nemlig med at arbejde på en drejebænk i smedeværkstedet. Derefter blev det tid til at løse en manual opgave og bruge håndværktøj.  De skulle lave en simpel lysestage i stål og aluminium, men hvor der bliver stillet krav til materialets tolerancer og overflade. Det var en lærerig opgave, hvor de studerende fik en masse viden om metal.

Diplomingeniørstuderende Ditte afslutter:
– Jeg har gået på HTX på Slagelse Gymnasium, og jeg har prøvet at svejse og arbejde med metal før, men jeg synes stadig, at det er fedt at være på besøg her i smedeafdelingen.