Introduktionskursus

Har du tænkt over, hvad du skal efter grundskolen? Vi kan hjælpe dig lidt på vej!

I 8. klasse er det obligatorisk, at eleverne kommer i Introforløb. Der er i alle tre kommuner – Kalundborg, Odsherred og Holbæk, lavet en model, som betyder at 8. klasserne samlet, kommer på en rundtur i 4 dage. 2 af dagene er på erhvervsuddannelser

I løbet af dit forløb bliver du introduceret til vores fag og værksteder, oplever miljøet på skolen og møder nuværende elever, lærere og vejledere. Du arbejder med små projekter, der har en varighed af 2½ time. Det er ikke meget, men du får en fornemmelse af hvad undervisningen på fores værksteder går ud på. Forløbet skal hjælpe dig til at træffe beslutning om hvilken ungdomsuddannelse, du ønsker at starte på. Hvis du har brug for at kende mere til de enkelte fag, vil du i 9. klasse, kunne tilmelde dig 1-2 brobygningsforløb der har en varighed af 2 dage. De forløb aftales med din lærer og UU vejleder.

Der er en kantine på skolen, hvor du kan købe mad eller spise din madpakke.

Vær opmærksom på, at der kan være særlige regler for påklædning og sygemelding. Du finder information om dette samt mødetider, afdelinger m.m. under de enkelte forløb herunder

Holbæk / Odsherred
Kalundborg
Kelvin Strømsholt
Kelvin StrømsholtUddannelsesleder

Holbæk

EUC Nordvestsjælland
Absalonsvej 20
4300 Holbæk

Kalundborg

Processkolen
Rynkevangen 7-9
4400 Kalundborg