Hvordan skaber man innovation og iværksætteri på tværs af de institutionelle grænser i Kalundborg Kommune? Netop dét spørgsmål havde tre gymnasierektorer og en gymnasiedirektør sat sig for at forfølge i et eftermiddagsarrangement på Høng Gymnasium tirsdag 5. december 2019.

Netværksgruppen bag det hele bestående af gymnasiedirektør Malene Grandjean, rektor for Kalundborg Gymnasium Peter Abildgaard, rektor for Allikelund Gymnasium Karen Marie Christiansen samt rektor for Høng Gymnasium Mads Lyngby Skubbeltrang. De havde for at komme et kvalificeret svar nærmere på, hvad der skal til for at sætte fokus på innovation og iværksætteri, inviteret gæster fra mange forskellige områder til en workhop-lignende-brainstorming-eftermiddag.

Formålet med at stille spørgsmålet til en bred kreds var at hente viden om, hvordan man i de forskellige institutioner i omegnskommunerne – herunder folkeskoler, gymnasier og UU – og i politisk regi kan skabe strukturer og aktiviteter, der gavner prioriteringen af iværksætteri, entreprenørskab og innovation i hele kommunen og ikke mindst at få nedsat en arbejdsgruppe, der kan arbejde videre med de tværgående ideer.

Både ledere, lærere, kommunalpolitikere og andre beslutningstagere var mødt op til arrangementet på Høng Gymnasium. Humøret var højt, og det blev fint understøttet af et ganske innovativt traktement – I tråd med dagens tema. Dette slet skjulte trick blev sikkert sat i verden for at stimulere deltagernes aktivitet. For at være stille og lytte var ikke det, der prægede den første del af workshoppen. Kort efter introduktionen blev deltagerne nemlig sat i gang med at definere, hvad man som selvstændigt individ umiddelbart tænkte om innovation og iværksætteri, og hvilke ideer man selv har til et øget tværgående, kommunalt fokus på området. Med post-its, skriveredskaber og behagelig musik blev alle deltagere ledt ind i en kortere refleksiv skriveproces. Herefter skulle dette præsenteres i mindre grupper, hvor de bedste ideer blev fundet og efterfølgende fremhævet og præsenteret i plenum. Øvelsen gav en god kickstart til dagens tematisering, men også det fundament, hvorpå man på tværs kunne tale om innovation og iværksætteri. For hvad skal der til for at skabe det spor, som innovation og iværksætteri skal løbe i? Begreberne i sig selv bliver nemlig hurtigt luftige og udefinérbare og syner hen, hvis ikke det bliver konkretiseret og kontekstualiseret.

Netop dette var Mads Váczy Kragh, økonom og direktør for Erhvervshus Sjælland og eftermiddagens talers, budskab: At forudsætningen for at kunne arbejde innovativt, entreprenant og som iværksætter netop kræver uddannelse.Argumentet, der ofte høres er, at uddannelse er ligegyldig for evnen til at arbejde innovativt og iværksættende, blev skudt til hjørne – hvilket begejstrede de mange fremmødte folk fra uddannelsessektoren.

Omvendt var budskabet også, at skolerne ikke i tilstrækkelig grad stimulerer elevernes evner til at kunne arbejde innovativt og entreprenant:”Der er i skoleverdenen et for stort fokus på faglighed, som selvfølgelig er vigtigt og forudsætningsskabende. Men vigtigheden i at skabe undervisningsprocesser og miljøer, der understøtter divergent tænkning – eller, i mere mundrette termer, kreative læringsprocesser – er stor og nødvendig,” fastslår Mads Kragh.

”Både nutidens og fremtidens arbejdsmarked skriger på arbejdskraft, der er selvstændigt tænkende, kreative og omstillingsparate. Derfor skal disse processer ind i et allerede eksisterende – og i øvrigt velfungerende – skolesystem. De kreative fag, herunder de praktisk/musiske, må ikke glemmes, men bør i stedet øges og gøres til eksamensfag,” pointerer Kragh. ”Det vigtigste er dog, at man som skole prioriterer det, eksperimenterer med det og finder modeller, der passer,” afslutter Mads Kragh.

Opfordringen om at gøre noget, som Mads afsluttede sit oplæg med, tog netværksgruppen hånd om ved at invitere eftermiddagens deltagere til at stille op til en styregruppe for at skabe det nødvendige spor, som innovation og iværksætteri skal gro i. Det skal ikke bare blive ved ordet. Og lysten og velviljen synes at være der, da det ved eftermiddagens afslutning så ud til, at styregruppen kommer til at bestå af 15 kommunale ildsjæle.