Kom på efteruddannelse

AMU og efteruddannelse

På EUC Nordvestsjælland kan du vælge mellem et bredt udvalg af kurser og efteruddannelse inden for forskellige områder

Du kan komme på kursus og efteruddannelse inden for følgende områder:

  • Bygge & anlæg (teleskoplæsser, tårnkran, vejen som arbejdsplads m.fl.)
  • Administration, kommunikation og konflikthåndtering
  • Grundlæggende ledelsesuddannelse
  • Lager og Transport (gaffeltruck, mobile kraner, lastbilkørekort m.fl.)
  • Medico og procesindustri (sikkerhed, betjening af procesanlæg m.fl.)
  • Service og rengøring (erhvervsrengøring, fødevarehygiejne, god ergonomi m.fl.)
  • Sikkerhed (arbejdsmiljø m.fl.)
  • Virksomhedsforlagt undervisning
  • Arbejdsmiljø – Ikke AMU
  • Øvrige kurser – Ikke AMU

På www.voksenuddannelse.dk kan du søge kurser frem og sortere på f.eks. 4300 eller 4400. Du er også velkommen til at kontakte os, hvis du har brug for hjælp på tlf. 72 29 03 00 – kontakt kursusadministrationen.

Om AMU og efteruddanneslse

Beskæftigede og selvstændige kan deltage på efteruddannelsesmodulerne, blot deltager-forudsætningerne for de pågældende kurser opfyldes.

Der er en symbolsk deltagerbetaling pr. uge for at deltage på et AMU-modul afhængig af indhold.

Deltagere som har en videregående uddannelse, betaler fuld pris for kurset. Se kursustilmelding eller kontakt skolen hvis du er i tvivl om uddannelsesniveau eller pris.

Du kan deltage gratis, hvis du deltager som led i en Grunduddannelse for Voksne (GVU) eller i individuel kompetencevurdering (IKV) eller hvis du er dagpenge-berettigede ledig med ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse. Hvis du er kontanthjælpsmodtager, er det din kommune som skal finansiere din deltagelse,

Udover de ordinære AMU-moduler udbyder vi også betalingskurser. Prisen for det enkelte kursus fremgår af kursusoversigten og der vil for de pågældende kurser ikke være mulighed for at søge voksen og efteruddannelses (VEU)-godtgørelse, som der ellers er mulighed for på AMU-moduler.

For at undervisningen kan foregå sikkerhedsmæssigt forsvarligt, forbeholder EUC Nordvestsjælland sig ret til på stikprøvebasis eller ved konkret mistanke, at teste for brug af alkohol eller andre stoffer der gør kursisten uegnet til at føre eller betjene maskiner eller køretøjer.