Kursus og efteruddannelse

Tilmelding og afbud

Du kan tilmelde dig elektronisk på voksenuddannelse.dk.

Betalingsbetingelser

Afbud og udeblivelse på kurser med deltagerbetaling (gælder kun for arbejdsgivere og selvstændige erhvervsdrivende).

Såfremt der sker afbud senere end 1 uge før kursets første dag, betales 1.500 kr. for kurser til og med en uges varighed. For kurser med en varighed på mere end en uge, betales 2.500 kr.

Ved udeblivelse fra kurset betales 2.500 kr. for kurser til og med en uges varighed. For kurser med en varighed på mere end en uge, betales 3.500 kr. Uanset årsag til udeblivelse betales deltagerbetaling ved udeblivelse eller framelding senere end 1 uge før kursusstart.

Der kan fritages for afbud og udeblivelsesgebyr såfremt:

  • Afbud/udeblivelse skyldes et forhold, der i medarbejderens ansættelsesforhold er lovligt forfald f.eks. sygdom eller anden uheld.
  • Arbejdsgiver erstatter medarbejder med en anden person.
  • Uddannelsen aflyses på uddannelsesstedets foranledning.
  • Arbejdsgiver har betalt en tillægspris for afholdelse af uddannelse, der aflyses på uddannelsesinstitutionens foranledning.
  • Alle afbud skal ske skriftligt.

For afbud til uddannelser, hvor du ikke kan få/søge VEU-godtgørelse gælder følgende:

  • Hvis du melder afbud mindre end 8 dage før kursusstart, opkræver vi det fulde kursusgebyr.
  • Hvis du melder afbud mellem 8 og 14 dage før kursusstart, skal du betale halvdelen af kursusgebyret.
  • Hvis du melder afbud tidligere end 14 dage før kursusstart eller hvis din plads overtages af en anden, koster det dig ikke noget.