På den gode skole er:

 • eleverne nysgerrige, ansvarlige og parate til at lære
 • lærerne velforberedte, engagerede og kompetente
 • undervisningen varieret og tilpasset brugernes behov
 • det sociale miljø præget af tolerance og respekt

På den gode skole er eleverne glade for at gå i skole og gennemfører deres uddannelse

Nordvestsjællands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser vil gerne være den gode skole og gør en målrettet indsats for at blive det – vi holder øje med kvaliteten!

På Nordvestsjællands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser betyder kvalitet, at vi hele tiden måler voresresultater, overvejer om vi ikke kan gøre det bedre og iværksætter forandringer.

Som uddannelsesinstitution er det vigtigt for os, at vores uddannelser hele tiden bliver bedømt og vurderet:

 • Lever de op til Undervisningsministeriets krav og forventninger? – vi checker!
 • Er vores brugere – eleverne – tilfredse med at gå på skolen? – vi evaluerer!
 • Gør vi det (mindst) lige så godt som andre tilsvarende uddannelsesinstitutioner? – vi benchmarker!
 • Kan vi lære noget af andre skolers måde at gøre tingene på? – vi benchlearner!
 • Kan uddannelserne bruges? – dvs er virksomheder og videregående uddannelsesinstitutioner tilfredse
 • med vores tidligere elever? – vi spørger aftagerne!
 • Er vi selv tilfredse med vores indsats? – vi selvevaluerer!

Derfor evaluerer vi regelmæssigt. På grundlag af evalueringernes resultat opstiller vi en indsatsplan for, hvordan vi vil gøre det bedre – og blive den gode skole. Og med regelmæssige mellemrum evaluerer vi os selv: gør vi nu også det, vi siger vi vil? Får vi gennemført vores indsatsplaner og når vi vores succeskriterier?

Læs mere om kvalitet herunder:

Nordvestsjællands Ervervs- og Gymnasieuddannelser