Fra den 1. januar 2020 er der frit optag på uddannelserne til tandklinikuddannelsen, ernæringsassistentuddannelsen og bygningsmaleruddannelsen, da de nuværende kvoter forsvinder.

Rent praktisk betyder dette, at du ikke længere behøver at have sikret dig en praktikplads, eller søge om en kvoteplads, før du kan gå i gang med din uddannelse inden for tandklinikuddannelsen, bygningsmaleruddannelsen eller ernæringsassistentuddannelsen.

De seneste år har disse uddannelser ellers været dimensioneret med kvoter, som har reguleret antallet af studerende på den enkelte uddannelse.

Kvoterne er baseret på en vurdering af ledighedsgraden for færdiguddannede, forholdet mellem udbud og efterspørgsel efter faglært arbejdskraft, og andelen af uddannelsesaktive elever som har indgået en uddannelsesaftale.

Kvoterne har betydet, at alle elever, der selv har været i stand til at finde praktiksted og indgå uddannelsesaftale før uddannelsens start, blev optaget. Derudover var der tildelt kvoter på den enkelte uddannelse for elever uden praktikplads og uddannelsesaftale ved uddannelsens start, for at regulere andelen af disse.

Elever uden praktikplads har skulle sende en ansøgning om en såkaldt kvoteplads, hvorefter de efterfølgende blev kaldt til samtale, for at få en af de begrænsede pladser på uddannelsen.

Det har hidtil betydet et mere begrænset optag af elever på uddannelserne.

Men fra den 1. januar 2020 kan vi altså med glæde meddele, at det vil være lettere at komme ind på en af disse tre uddannelser.