Ledende medarbejder med ansvar for varetagelsen af den daglige drift af administrativt fællesskab søges

En række erhvervsskoler, herunder Nordvestsjællands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser, har sat sig for at etablere et administrativt fællesskab, der skal finde censorer til eksaminer på erhvervsuddannelserne. Dvs. som skal hjælpe erhvervsskolerne med at skabe et fælles netværk af aftagercensorer, som har de rette kompetencer, og som skolerne kan deles om.

Til at varetage den daglige drift af det administrative fællesskab søges en medarbejder, der skal være ansvarlig for følgende opgaver:

  • At opbygge og vedligeholde et netværk af censorer med baggrund i erhvervslivet, som kan understøtte eksamensafviklingen på EUD
  • At etablere arbejdsgange og processer, der smidigt kan understøtte skolernes eksamensplanlægning
  • At sikre, at regler om censor-kompetencer, gentagen censur mm. kan overholdes.

Vi søger en medarbejder, der har stort kendskab til og solid erfaring med:

  • EUD-uddannelserne
  • Afvikling af eksamener på EUD
  • Erhvervsskolernes årshjul
  • De specifikke krav, niveauer og regler omkring eksamensafviklingen på EUD.

Herudover forventer vi, at du har betydelig administrativ erfaring samt stor erfaring i at designe processer og procedurer, der kan understøtte en effektiv opgaveløsning. Der forventes stort fokus på at levere resultater i form af censorer til skolerne i samarbejdet.

Løn- og ansættelsesvilkår

Løn i henhold til gældende overenskomst. Stillingen ønskes besat pr. 1. januar 2024 eller snarest derefter.

Stillingen er en fast stilling på fuld tid med reference til NEGs Kvalitets-og udviklingschef.

Hjemmearbejdsplads er en mulighed efter nærmere aftale, men ellers er arbejdspladsen Nordvestsjællands Erhvervs-og Gymnasieuddannelsers hovedsæde i Holbæk

Alle interesserede, uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold opfordres til at søge.

Vi glæder os til at se din ansøgning.