Det perfekte klasseværelse

Torsdag den 17. marts deltog 60 elever fra 7. – 9. klasse i workshoppen ”Gå efter din drøm!” på EUC Nordvestsjælland.

Dagen blev skudt i gang med en idékonkurrence. Eleverne fra grundskolen havde gjort deres hjemmearbejde og havde derfor en masse idéer med. På workshoppen pitchede skoleeleverne deres ideerne for innovationslinje fra Holbæk Handelsskole og Slotshaven Gymnasium.
De heldige vindere af dagens idékonkurrence blev belønnet med biografbilletter.

innovation udskoling2016 08 innovation udskoling2016 09

I arbejdet med udfordringen: ”Beskriv det perfekte klasseværelse”, stillet af direktør Michael Huss fra Møbelgruppen, fandt skoleelever og innovationslinjen i samarbejde frem til en masse innovative idéer. På baggrund af deres flotte præsentationer fik eleverne værdifulde kommentarer med på vejen fra Møbelgruppens repræsentanter.

innovation udskoling2016 16

Workshoppen har været en succes og vi vil helt klart arbejde på at der også fremover afvikles flere samarbejdsprojekter mellem folkeskolen og innovationslinje fra Holbæk Handelsskole og Slotshaven Gymnasium, fortæller Michael Nevin, skolemiljømedarbejder ved EUC Nordvestsjælland.

Se flere billeder her.

Workshoppen er en del af et forløb, hvor en gruppe af lærere og elever i Holbæk har arbejdet med innovation og iværksætteri i valgfaget ”Innovation gennem hjerteblod og passion”. Målet er at styrke de unges innovative kompetencer (kreativitet, mod til at fejle, vedholdenhed o.a.), som en evne, der kan styrke dem i livet fx at de får taget en erhvervsrettet uddannelse til gavn for dem selv og Holbæk Kommune. Projektet er støttet af Fonden for Entreprenørskab.