Forsyning og smede deles om lærlinge


Det tog tid, men nu er en aftale om lærlingedeling på plads mellem Kalundborg Forsyning og Raklev Smedevirksomhed.

1. august i år starter to klejnsmedelærlinge på henholdsvis Kalundborg Forsyning og Raklev Smedevirksomhed, og de to virksomheder deles om lærlingene.

Det er der en god historie bag.

Tilbage i 2013 hørte Jens Peter Johansen, teamleder for spildevand og drift i Kalundborg Forsyning, om en god idé.

Den går ud på, at Faxe Forsyning deles med Faxe Bryggeri om en lærling, og Jens Peter Johansen ville gerne indføre en tilsvarende ordning i Kalundborg.

Han er selv uddannet klejnsmed og er adskillige gange blevet kontaktet af tekniske skoler med henblik på at tage en lærling ind. Derfor kender han behovet og ved, at der går mange unge rundt, som ikke kan få sig en uddannelse, fordi de mangler en lærlingeplads. Det ville imidlertid være svært for forsyningen at stå for uddannelsen alene. I forvejen er der dog en enkelt lærling på forsyningen, den første.

Nej!
Derfor kontaktede teamlederen en lang række virksomheder i Kalundborg og omegn om en eventuel deleordning.

De nedslående svar var hver gang nej, ikke fordi virksomhederne ikke kunne se idéen i en sådan ordning, for det kunne de, men de var bange for, at den ville medføre for meget administrativt bøvl og være for besværlig.

Men endelig var der en virksomhed, der ville være med. Det er Raklev Smedevirksomhed, hvis direktør Anders Pedersen ligesom Jens Peter Johansen kunne se potentialet

Et stillingsopslag blev udarbejdet, 25 unge reflekterede, og efter nogle samtaler kom aftalen på plads med to lærlinge, der begge er fra Kalundborg og er i gang med grundforløbet på Teknisk Skole i Holbæk.

Skiftevis på virksomhederne
Til august starter de som lærlinge henholdsvis hos Kalundborg Forsyning og hos Raklev Smedevirksomhed.

Aftalen går ud på, at de to skifter virksomhed efter hvert afsluttet skoleforløb.

Det kan dog også blive sådan, at har for eksempel smedevirksomheden et stort projekt eksempelvis på Statoil, kan det godt være, at der i en periode bliver brug for begge lærlinge dér.

Både Jens Peter Johansen og Anders Pedersen glæder sig til at komme i gang med den nye ordning.

Kalundborgs modigste
Sidstnævnte konstaterer, at han jo simpelthen må repræsentere Kalundborgs modigste virksomhed, når han har turdet binde an med noget, ingen andre havde mod på.

Raklev Smedevirksomhed har i forvejen masser af lærlinge og uddanner hovedsageligt vvs-teknikere, mens uddannelsen til klejnsmed kun fylder lidt.

For Anders Pedersen drejer det sig om at få uddannet så mange unge som muligt. Allerede nu er der i lange perioder brug for uddannet arbejdskraft, og behovet vil stige.

Hverken Jens Peter Johansen eller Anders Pedersen synes, det administrative arbejde, der skulle til, har været uoverskueligt. Også tillidsrepræsentanten på forsyningen har været inde over, da aftalen kom i stand.

Anders Pedersen er glad for at kunne tilbyde lærlingene en meget bred uddannelse, for ganske vist hedder det klejnsmedeuddannelse, men lærlingene vil komme med på industriopgaver for eksempel på Novo Nordisk A/S, Statoil og andre virksomheder, og de vil også blive øvet i at udføre mindre opgaver og service hos privatkunder.

Bred uddannelse
- Ja, de vil få en bred uddannelse, bekræfter Jens Peter Johansen. På forsyningen vil lærlingene komme til at arbejde inden for klejnsmedeområdet, og de vil få et godt indblik i spildevandshåndtering både hos borgerne og på det store renseanlæg og alle pumpestationerne rundt om i kommunen. Lærlingene får også tilbudt kendskab til vandforsyning og fjernvarmeforsyning.

Både på forsyningen og hos Raklev Smedevirksomhed håber man, at den nye lærlingedeling vil medføre, at flere vover forsøget, når det bliver kendt.

- Det er ikke spor besværligt, siger Jens Peter Johansen.

Smede i nyt domicil
Det var en god beslutning at købe ejendommen på Sydhavnsvej 5, der tidligere rummede postcentret. Det siger Anders Pedersen, direktør for Raklev Smedevirksomhed.

Virksomheden flyttede fra Raklev, og den nye placering er langt mere central. Nu er der plads til alle under samme tag. For få år siden købte Raklev Smedene virksomheden GT VVS, og antallet af medarbejdere svinger omkring 50 alt efter sæson.

Der var ikke behov for de store ændringer for at gøre ejendommen skikket til sit nye formål: En ny dør, en ekstra væg og lignende småting. Desuden er der lavet ventilation og el-arbejde, så de store maskiner, der har brug for 400 volt, kan køre.

Fakta om lærlingedeling
På papiret er de to lærlinge, der starter 1. august, ansat på henholdsvis Kalundborg Forsyning og Raklev Smedevirksomhed men i praksis arbejder de på skift i begge virksomheder.