Uddannelse Holbæk hele ugen

Første hele uge i december betyder ikke kun, at julestemningen så småt skyder i vejret rundt omkring på vores forskellige afdelinger. Det betyder også Uddannelse Holbæk, som løbet af stablen i uge 49 og er et initiativ, hvor udskolingseleverne - 7., 8. og 9. klasse - i kommunens folkeskoler får præsenteret de gymnasiemuligheder, de har efter endt grunskole.

Udover de mere traditionelle uddannelser som htx, hhx og stx bliver eleverne også præsenteret for den nye uddanelse i klassen: eux.

Det er en uddannelse, som kombinerer en gymnasial uddannelse og en erhvervsuddannelse - og eleverne får dermed både en studenterhue og et svendebrev, når de er færdige.

Det er netop mulighederne med en eux, som folkeskoleeleverne hører om under Uddannelse Holbæk, hvor vi er rundt på de forskellige folkeskoler. Mandag gik turen til Katrinedalskolen afd. Tuse, og tirsdag var turen kommet til eleverne fra Holbæk Lille Skole og Stenhus Kostskole.

Resten af uge 45 skal vi besøge en stor håndfuld folkeskoler yderligere, hvor vores elever er klar til at fortælle alt om eux - både det faglige og det sociale.