Information om OK18


På EUC Nordvestsjælland er vi meget opmærksomme på de eventuelle udfordringer, en strejke/lockout kan give. Her på siden kan du som elev eller forældre følge med i, hvad der sker i tilfælde af en konflikt.

Vi opdaterer siden løbende.

30. april 2018

Der er nu indgået aftale i forligsinstitutionen både på det kommunale, regionale og statslige område. Aftalerne skal nu ud til arbejdstagerene til afstemning.

18. april 2018

Forligsmanden har udsat konflikten endnu en gang. Det betyder, at strejken kan iværksættes fra 8. maj og lockouten fra 12. maj. 

3. april 2018

Forligsmanden har udsat konflikten. Det betyder, at der tidligst kan udbryde strejke den 22. april og lockout d. 28. april. 

27. marts 2018

Erhvervsuddannelserne
Undervisningen på erhvervsuddannelserne vil foregå uberørt både på grundforløb og hovedforløb, eftersom faglærerne her er tjenestemandslignende ansat. Er du elev på en af vores erhvervsuddannelser, skal du altså møde op som sædvanligt.

Er du i skolepraktik, vil du få information omkring dit praktikophold, så snart vi ved mere.

EUX
Undervisningen gennemføres, som den plejer, men der kan være undervisning i gymnasiefagene på A-, B- og C-niveau, som aflyses. Du vil få besked herom, så snart vi ved mere. Der vil komme yderligere oplysninger på Lectio, hvis konflikten bliver en realitet.

Kurser/AMU
Kurser udbudt på EUC Nordvestsjælland kan blive delvist ramt, da vores medarbejdere er ansat på forskellige vilkår. Der gives direkte besked til kursister og virksomheder om eventuelle aflysninger.

Allikelund Gymnasium og Slotshaven Gymnasium
Undervisningen aflyses, men der er fri adgang til skolen kl. 8.00-15.30. Der er mulighed for at arbejde med fagene og hjælpe hinanden. Der er lærere, som ikke er omfattet af konflikten, som vil være til stede. Der vil komme yderligere oplysninger på Lectio, hvis konflikten bliver en realitet.

10. klasse
Vores 10. klasse-afdeling i Fårevejle vil ikke blive ramt, da lærerne her er tjenestemandslignende ansat. Undervisningen vil foregå som planlagt.

Brobygning og introduktionskurser 
Aflyses på gymnasieuddannelserne. Gennemføres på erhvervsuddannelserne.