Verden forandrer sig – The world is changing


På EUC Nordvestsjælland mærker vi i høj grad, at verden forandrer sig – og hos os handler det i høj grad om efterspørgsel på efteruddannelse, som kan foregå på andre sprog end dansk. Særligt byggebranchen benytter udenlandsk arbejdskraft, for at få kabalen til at gå op med ordrer og hænder i firmaet.

Derfor får vi hver dag mange henvendelser fra virksomheder og privatpersoner, angående kurser på andre sprog en dansk. De mest gængse forespørgsler handler om kurserne: ”Vejen som arbejdsplads”, ”Brandforanstaltninger ved gnistproducerende arbejde/tagdækkerarbejde” og ”Anhugning på byggepladsen”.

Senest er der dog også kommet mange forespørgsler på kurset ”Systemstillads”, som derfor nu skal afvikles på engelsk – og dette blev et kæmpe hit, kurset blev nemlig hurtigt udsolgt.

På EUC Nordvestsjællands afdeling i Audebo vil der derfor den 30. januar 2023 blive afviklet det første ”Systemstillads”-kursus på engelsk.
Kurset kører parallelt med, at kurset også kører på dansk, hvilket giver virksomheder med både dansk og udenlandsk arbejdskraft mulighed for at tilmelde deres medarbejdere på samme tid, så de også i undervisningssituationen lærer at samarbejde, uanset om man helst taler dansk eller engelsk.

Derved lærer den udenlandske medarbejder en masse fagudtryk på dansk – og den danske medarbejder lærer en masse fagudtryk på engelsk.
Det øger sikkerheden og samarbejdet i hverdagen, når medarbejderne kommer retur på arbejdspladsen.

Erfarne hænder er klar til hjælpe de nye kursister
Det er to meget dygtige stilladsfaglærere, der står for både det danske og engelske hold.
Jesper Christiansen og Brian Ingemann Krøyer Nielsen byder velkommen til deltagerne, når det starter op den 30. januar 2023.

Jesper har været ansat en del år på EUC Nordvestsjælland og har stor erfaring i at undervise forskellige kurser, på både dansk og engelsk. Jesper er desuden arbejdsmiljørepræsentant og underviser også på den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse.

Brian har været underviser i knapt ét år på EUC Nordvestsjælland og er allerede rigtig godt inde i undervisningsmiljøet. Brian kommer derfor ”frisk fra fad” fra stilladsbranchens hverdag.

Det første ”Systemstillads”-kurset er som skrevet ovenfor allerede udsolgt, men der afholdes et nyt kursus den 5. juni – 23. juni 2023.

Ønskes der plads til en medarbejder eller to – tag straks kontakt til
kursussekretær Lis Lynge Hansen på tlf. 72 29 03 05 eller på mail llh@eucnvs.dk  

Jesper Christiansen
Brian Ingemann Krøyer Nielsen