Kvalitetssystemet for gymnasierne

Pædagogisk udvikling på gymnasierne

Fastholdelse på gymnasierne

Kompetenceudvikling på gymnasierne

Gennemsnitskarakterer fordelt på fag og evalueringsform

Gennemsnitskarakterer fordelt på gym. udd., fag og evalueringsform

Overgang til uddannelse efter fuldført uddannelse

Fuldførelsesprocenter og antal fuldførte på gymnasierne

ETU gymnasierne 2018

Fraværstal 2017/2018

Allikelund Gymnasium

Handleplan 2018

Fraværstal 2017/2018

Slotshaven Gymnasium

Handleplan 2018

Fraværstal 2017/2018

EUC Nordvestsjælland
Holbæk

Audeboskolen
Audebo

Processkolen
Kalundborg

10. Klasse
Fårevejle/Asnæs

Allikelund
Kalundborg

Slotshaven
Holbæk