Rapporter og Aftaler

Rapporter og Aftaler2018-11-07T14:20:36+00:00

Handleplan for øget gennemførsel 2018

Aktuelle udbudsgodkendelser

Sociale klausuler

Resultatlønskontrakt
2018/2019

Afrapportering resultatlønskontrakt 17/18

Samarbejdsaftale mellem erhvervsskoler

Hoved Afdeling

EUC Nordvestsjælland
Absalonsvej 20
4300 Holbæk

EUC Nordvestsjælland
Holbæk

Audeboskolen
Audebo

Processkolen
Kalundborg

10. Klasse
Fårevejle

Allikelund
Kalundborg

Slotshaven
Holbæk