ARBEJDSGIVER – ORGANISATION

Dansk Industri
Næstformand/forretningsudvalg
Niels-Henrik Dreesen
niels-henrik.dreesen@hvilsom.eu

Dansk Byggeri 
Claus Sørensen
Hm-byg@hm-byg.dk
HM Gruppen A/S

Dansk Erhverv
NN

 

Aftager institution
Morten Blomhøj
blomhoej@edu.au.dk
ÅU

Grundskoleområdet
Helle Martensen
he@realskolen.dk
Holbæk Private Realskole

ARBEJDSTAGERSIDE – ORGANISATION

3F Region Sjælland
Formand/forretningsudvalg
Flemming Lassen
flemming.lassen@3f.dk

Dansk El-Forbund & Dansk Metal
Michael Christensen
mich@danskmetal.dk

HK Sjælland
Lasse Thorn
lasse.thorn@hk.dk

ANDRE MEDLEMMER

Odsherred/Kalundborg/Holbæk Kommune
Karina Vincentz
Borgmester Odsherred
karvi@odsherred.dk 

Medarbejderrepræsentant m. stemmeret
Per Frank Jakobsen
pfj@slotshaven.dk

Medarbejderrepræsentant u. stemmeret
Jimmi Madsen
jim@eucnvs.dk

Elev m. stemmeret
Tobias Eplov Sølling
Tobias.eplov.solling@gmail.com

Elev u. stemmeret
Mathilde Stybe Petersen
Mathildestybepetersen@gmail.com