Handlingsplan for fremme af aktiv social- og arbejdsmarkedspolitik (social klausul)

EUC Nordvestsjælland vil fremme en aktiv social- og arbejdsmarkedspolitik. Det vedrører job på særlige vilkår, fleksjob, virksomhedspraktik, ansættelse med løntilskud og ansættelse if. Integration af udlændinge.

EUC Nordvestsjælland skal have mindst 3,5 % af skolens årsværk på ovennævnte aftaler.

Hvad angår ansættelsen af personer med varig nedsættelse af arbejdsevnen, vil skolen prioritere skolens egne ansatte, der er kommet i en situation, der udelukker dem fra deres normale ansættelse. Sekundært vil prioriteringen gælde øvrige.

Initiativer der sættes i værk for at målet nås:
MIO har en drøftelse af hvordan det sikres, at skolen lever op til sin forpligtigelse til at fremme den aktive beskæftigelsesindsats.

Der er løbende kontakt med Jobcentre og private aktører i forhold til at kunne tilbyde relevante ansættelser eller praktikforløb.

Når en ansøger, der opfylder bekendtgørelsens definition skal ansættes eller i praktik, så aftaler ledelsen med kolleger, hvordan den nye kollega mest hensigtsmæssigt indføres i sin nye stilling og kompetenceudvikles til at bestride den. Hvis erhvervsevnen hos en allerede ansat bliver reduceret, så skal det vurderes af den nærmeste leder, hvilke vilkår der skal opfyldes, for at medarbejderen kan fortsætte sin ansættelse.