Sociale klausuler

EUC Nordvestsjælland overvejer ved hvert større udbud indenfor bygge og anlæg eller tjenesteydelser, om der skal indgå krav om praktikpladser i forbindelse med opgaven.

Der er stillet krav i udbudsmaterialet om praktikpladser vedrørende tjenesteydelser i 2012, 2015 og 2016.

Der er ikke stillet krav i udbudsmaterialet vedrørende en bygge og anlæg opgave i 2017, da det ikke var hensigtsmæssigt set ift. opgavens karakter og forventede budpris.

Der blev stillet krav i udbudsmaterialet vedrørende en bygge og anlæg opgave i 2018.

Der er i 2015 indgået en partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, LO, Holbæk Kommune, Holbæk Erhvervsforum og EUC Nordvestsjælland.