Strategier

Strategi 2018-2022

Strategi for internationalisering

Strategi for pædagogisk udvikling

Strategi for kompetenceudvikling

Strategi til styrkelse af virksomhedskontakt

Antimobbestrategi

Digital strategi

Kommunikations- og markedsføringsstrategi

Politikker

Udbudspolitik

Rusmiddelpolitik

Privatlivspolitikker

Politik for udlicitering

Politik for elevers arbejdsbelastning på skoleophold

Politik for politisk annoncering

Social klausul

Indlån

Lectiorettigheder

Procedure/beredskabsplaner

Procedure for godskrivning

Beredskabsplan for øget mental sundhed

Beredskabsplan for vold og krise

Hoved Afdeling

EUC Nordvestsjælland
Absalonsvej 20
4300 Holbæk

EUD & EUX
Holbæk

EUD & AMU
Audebo

EUD & EUX
Kalundborg

10. Klasse & EUD
Fårevejle/Asnæs

Allikelund Gymnasium
Kalundborg

Slotshaven Gymnasium
Holbæk