Vores Vision og mission

Mission
EUC Nordvestsjælland er en selvejende institution placeret i Nordvestsjælland, der drives i henhold til lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse. EUC Nordvestsjælland vil tage udgangspunkt i en dobbelt forpligtelse:

  • I forhold til befolkningen i Nordvestsjælland, der er domineret af kortuddannede.
  • I forhold til de mange virksomheder, der skal serviceres med uddannet arbejdskraft og efteruddannelse til den eksisterende arbejdsstyrke.

I henhold til institutionens vedtægter gælder følgende for EUC Nordvestsjælland:

  • Institutionens formål er i overensstemmelse med lovgivningen at udbyde erhvervsrettet grund- og efteruddannelse samt anden uddannelse og undervisning. EUC Nordvestsjællands udbud omfatter erhvervsuddannelser (primært inden for teknisk, merkantil og social- og sundhedsområderne), arbejdsmarkedsuddannelser (primært inden for det merkantile område, transportområdet, kranområdet og bygge- og anlægsområdet) og tilgrænsende uddannelser samt gymnasiale uddannelser (hhx og htx). 3 Version 10-9-2018
  • Institutionen kan i tilknytning til de uddannelser, den er godkendt til at udbyde, jævnfør ovenstående, gennemføre indtægtsdækket virksomhed.
  • Institutionen kan i tilknytning til uddannelserne udvikle og gennemføre arbejdsmarkedspolitisk begrundende foranstaltninger.
  • Institutionens formål er endvidere at drive skolehjem.
  • Institutionens formål er endvidere i henhold til skriftlig aftale herom varetagelse af nærmere bestemte administrative opgaver for andre uddannelsesinstitutioner.

Vision
Vi sætter brugeren i centrum for uddannelse tæt på erhvervslivet. Det er EUC Nordvestsjællands ambition at blive et førende og udviklingsorienteret uddannelsescenter – der sætter høj kvalitet og brugerne i centrum og er kendt for kompetente og kvalificerede medarbejdere, sit høje faglige niveau, pædagogisk udvikling og et dynamisk undervisningsmiljø.

Vi styrker elevernes udvikling af fagspecifikke kompetencer, studiekompetencer og deres almene dannelse i en læringsproces, hvor blikket er rettet mod elevernes fremtid og mulige karrierevalg. Vi har fokus på, hvordan sammenspillet mellem de faglige og sociale læringsfællesskaber er med til at skabe lyst til læring.

Hovedafdeling

EUC Nordvestsjælland
Absalonsvej 20
4300 Holbæk