I foråret 2021 udarbejdede vi på Processkolen et online brobygningsforløb for 8. klasser i Kalundborg Kommune. Formålet var, at eleverne klassevis skulle få en smagsprøve på uddannelserne på Processkolen i en tid, hvor det desværre – pga. nedlukninger – ikke var muligt med fysisk brobygning på adressen.

Følger Marie rundt på Processkolen
I forløbet følger eleverne vores testperson Marie, som er rundt på Processkolen og prøver uddannelserne til procesoperatør, elektriker samt lager og transport.

Det blev afviklet af uddannelsesleder Jannik Holbech Rasmussen og uddannelsesvejleder Michael Gransøe, hvor elever og klasselærer(e) sad derhjemme med eget device og kunne følge med på Teams og video.

I videoen er der en række opgaver, som Marie kommer ud for, og som eleverne skal løse undervejs og på den måde vise, hvad de har lært om den enkelte uddannelse.

Kan bruges i Job & Uddannelse
Da den online brobygning blev afviklet for 20 grundskoler i Kalundborg Kommune i samarbejde med UU, faciliterede uddannelsesleder og vejleder fra Processkolen forløbet, men det er værd at bemærke, at videoen kan bruges i sig selv som en del af Job & Uddannelse.