Selvom tømrerværkstedet på EUC Nordvestsjælland er lukket for tiden, har tømrer-faglærerne besluttet, at dette ikke skal forhindre deres elever i at bygge. Tømrerfaget er jo et håndværksfag og meget af elevernes læring foregår ved at bygge i træ.

Online teoriundervisning
I et stykke tid har undervisningen, under corona-lukningen, stået på online fjernundervisning i de teoretiske aspekter af tømrerfaget. Alle tømrereleverne på  hovedforløb 1 har fået udleveret en computer fra skolen, og det er den de bruger, når de arbejder med fagene i tømreruddannelsen hjemmefra.

Faglærerne har lagt opgaver op med fokus på teori på Moodle, og eleverne har arbejdet med disse. På Moodle har eleverne også adgang til alt deres teoretiske undervisningsmateriale, undervisningsvideoer og undervisningsforløb.

Men man bliver altså ikke en god tømrer, ifølge vores tømrer-faglærere, Martin Kappel, Anders Ejgard og Kenneth Black,  ved kun at modtage undervisning i teori. Derfor har faglærerne besluttet, at nu skal eleverne også vise, hvad de kan i tømrerfaget rent praktisk, og her er det ikke nok kun at have adgang til en computer og online undervisningsmateriale.

At tænke ud af boksen
Hvordan kan eleverne undervises i det praktiske arbejde i tømrerfaget, når de ikke kan være på tømrerværkstedet sammen med lærerne eller har adgang til  værktøj eller træ? Det kræver, at vores tømrerfaglærere er ekstra kreative i denne situation og tænker ud af boksen, hvis de vil føre værkstedsundervisning.

Vores faglærere, Martin, Anders og Kenneth, gik derfor i tænkeboksen og brainstormede, hvordan de kunne få deres elever til at udskifte computeren med værktøjskassen.

Og så kom lærerene med en løsning. De åbnede værkstedet op på skolen for afhentning af træ og materialer som bruges i den praktiske undervisning. Eleverne kunne komme i forskellige tidsintervaller og hente de materialer de skal bruge for at arbejde praktisk med tømrerfaget.

Online værkstedsundervisning
Det gjorde eleverne, og de var vilde med ideen, da de nu kan bygge igen. Eleverne har nu online værkstedsundervisning, og de er i fuld gang med at bygge et skeletkonstruktion til beklædningsarbejde.  Derudover mødes de med deres klassekammerater og lærere via videoopkald, hvor de har mulighed for at stille spørgsmål, vise deres arbejde frem og diskutere faglige problemstillinger.