Tirsdag 4. februar lagde EUC Nordvestsjælland lokaler til et arrangement med fokus på Byggeri i Holbæk 2020+. Arrangementet er et samarbejde mellem Holbæk Erhvervsforum, Dansk Byggeri, Boligselskabet Lejerbo, Holbæk Kommune og EUC Nordvestsjælland.

Som navnet på arrangementet lægger op til, havde arrangementet fokus på, hvad der kommer til at ske på bygge- og anlægsområdet 2020+.

Eftermiddagen bød derfor på en række oplæg – bl.a. om hvordan der arbejdes med bæredygtigt byggeri, kommende bygge- og anlægsprojekter i Holbæk,  hvordan bygge- og anlægsområdet ses fra et politisk perspektiv og udbud- og efterspørgselsforhold på faglært arbejdskraft på området.

Uddannelseschef på EUC Nordvestsjælland Michael Elbo holdt et oplæg om det stigende elevoptag, EUC Nordvestsjælland har haft de seneste år indenfor bygge- og anlægsområdet og fortalte derudover om udbud- og efterspørgselsforholdet på elever/lærlinge i Holbæk nu og i fremtiden.

Her havde EUC Nordvestsjællands uddannelseschef selskab af nogle repræsentanter fra Boss Ladies. Sammen uddybede de, hvordan der i fremtiden kommer til at mangle faglærte på bygge- og anlægsområdet, samt hvordan de forsøger at løse denne udfordring ved at få flere kvinder til at tage en erhvervsuddannelse indenfor byggeri og anlæg, da kvinderne i branchen kun udgør 9%, som det er nu.

Det gør de ved at have kvindelige håndværker-ambassadører, som fortæller om deres historier og erfaringer fra bygge- og anlægsbranchen, og nogle af disse ambassadører er elever på EUC Nordvestsjælland bygge og anlægsuddannelser. De deltager til forskellige arrangementer og prøver at nedbryde nogle af de fordomme, der er forbundet med at være kvinde i håndværkerbranchen.

EUC Nordvestsjællands oplæg havde derfor et anderledes fokus i år, når det kom til udbud- og efterspørgsel i fremtiden på bygge- og anlægsområdet.