Tag en uddannelse

Start på en erhvervsuddannelse til april

Den 11. april 2023 har vi i Holbæk opstart på grundforløb 2 på 7 erhvervsuddannelser. Måske én af dem er noget for dig?

På grundforløb 2, også kaldet GF2, får du både praktisk og teoretisk undervisning. Du lærer at udføre de praktiske opgaver, der hører til dit fag, mens du bliver forberedt til at klare grundforløbsprøven, så du kan komme videre til uddannelsens hovedforløb.

Vil du starte på grundforløb 2 til april? Så kan du vælge mellem følgende uddannelser:

Opstartsdato

11. april 2023

Adgangskrav

  • Afsluttet 9. eller 10. klasse eller lignende
  • Bestået afgangsprøven med min. 02 i gennemsnit af karaktererne i dansk (skriftlig og mundtlig) og matematik (skriftlig)
  • Til en optagelsessamtale på skolen

Varighed

20 uger

Afdeling

EUC Holbæk

Adgangsveje

Er du gået ud af 9. eller 10. klasse for mere end to år siden, skal du starte direkte på GF2. Du kan også starte på GF2 allerede efter udløbet af det år, hvor du er gået ud af 9. eller 10. klasse (dvs. fra og med januar).

Bemærk: De første 2 år efter, at du er gået ud af 9. eller 10. klasse, kan du vælge, om du vil tage hele grundforløbet – altså både 1. og 2. del. Hvis der går mere end to år efter 9. eller 10. klasse, skal du altid springe GF1 over og starte direkte på GF2.

Hvis du har en uddannelsesaftale med en arbejdsgiver (en læreplads), har du adgang til at starte direkte på GF2. Hvis GF1 indgår som en del af din uddannelsesaftale, kan du starte på GF1, ellers skal du starte på GF2.

Du kan også aftale at starte din uddannelse med oplæring i virksomheden. Efter første oplæringsperiode sætter du dig på skolebænken og tager grundforløbet på en skolen – læs mere om Lærepladsvejen.

Hvis du har bestået GF1, har du adgang til at fortsætte på GF2.

Hvis du har taget det 10-ugers forløb Grundforløb plus (GF+), kan du optages på GF2 umiddelbart efter.

Hvis du er 25 år eller derover, skal du tage erhvervsuddannelse for voksne (euv). EUV indledes med en kompetencevurdering og tilrettelægges på baggrund af denne. Afhængigt af din erhvervserfaring og tidligere uddannelse kan din uddannelse blive afkortet. Kontakt vores elevtjeneste for at høre nærmere.

Tilmelding og optagelse

Som start på din uddannelse

Du skal ansøge via optagelse.dk. Her vælger du din ønskede erhvervsuddannelse og erhvervsskole. Vil du gerne tage uddannelsen med eux, angiver du dette. Skolen indkalder dig til en samtale med henblik på at vurdere, om du kan gennemføre en erhvervsuddannelse. Du får et brev, der fortæller, om du er optaget på din valgte uddannelse.

Med en læreplads

Hvis du har indgået en uddannelsesaftale med en virksomhed, skal du ikke tilmelde dig uddannelsen via optagelse.dk. Virksomheden sender din uddannelsesaftale til erhvervsskolen, og dette er din tilmelding. Med en uddannelsesaftale opfylder du adgangskravene til uddannelsen, og du kan optages uden forudgående samtale. Du starter i grundforløbets 2. del på erhvervsskolen, eller du starter i med oplæring på dit lærested.