Pædagogisk udviklingskonsulent til EUC Nordvestsjælland

Brænder du for pædagogisk udvikling i erhvervsskolesektoren? Kan du indgå, navigere og skabe værdi for mange forskellige typer af fagprofessionelle? Kan du i tillæg også indgå som sparrende led til uddannelseschefen i omsætningen af EUC Nordvestsjællands ambitioner til konkret praksis? Hvis du kan svare ja til ovenstående, er det dig, vi søger.

EUC Nordvestsjælland har en ambitiøs strategi, hvor pædagogisk kvalitet har en helt central position. For at understøtte udviklingen, søger vi lige nu en pædagogisk udviklingskonsulent til arbejdet med kvalitet og udvikling.

Om Jobbet
Som pædagogisk udviklingskonsulent bliver dit job at understøtte de pædagogiske processer på skolen, således at den enkelte lærer, teamet og afdelingerne bliver bedre til at udvikle undervisningen og deraf elevens læringspotentialer. Du skal understøtte dette ved at gå med i undervisningen, deltage på teammøder og via planlægning og gennemførsel af pædagogiske kurser og udviklingsforløb. Du skal samtidig også kunne fungere som sparrende led til uddannelseschefen. Jobbet som intern udviklingskonsulent er en spændende, men kompleks stilling, der virkelig kræver noget af personen og dennes pædagogiske og praktiske faglighed.

Personlige og erhvervsmæssige kompetencer
Personen vi leder efter skal være drevet af udviklingstrang i erhvervsskolesektoren. Herunder besidde lysten og evnen til at medvirke til forbedring af den mangfoldige undervisning, der til dagligt bedrives af vores erhvervsskolelærere. Det er en fordel, hvis du enten har erfaringer med erhvervsskolesektoren eller endda tidligere har undervist i denne.

Du kommer langt i arbejdet, hvis du er nysgerrig på stedets kultur, sprog, og hvordan man ’gør’ arbejdet på EUC Nordvestsjælland. Du skal kunne tale flere dialekter og med mange typer af medarbejdere. Endvidere er det en stor fordel, hvis du kan dokumentere erfaring som intern konsulent, hvor du har fungeret som handlingsagent i arbejdet med pædagogiske udviklingsprocesser. Du skal nemlig kunne indgå i mange sammenhænge og agere i forskellige roller: fluen på væggen, den klassiske konsulent, den lyttende, den aktive mv., og på baggrund heraf skabe udvikling.  Du bør derfor besidde en pædagogisk takt – en stærk opmærksomhed på den kontekst du indgår og skaber i. Naturligt er det derfor også, at du har en høj grad af faglig/professionel refleksionsevne og kontinuerligt formår at have et kritisk blik på dig selv. Din måde at håndtere opgaver og udfordringer skal nemlig kunne ændres fjerlet og agilt, hvis det kræves for at jobbet kan udføres.

Du har en stor fordel, hvis du formår at arbejde systematisk og selvstændigt, at du ved at udviklingsprocesser skal håndholdes, op følges og plejes. Ligeledes vil du få succes i jobbet, hvis du på ægte vis formår at skabe relationer og netværk. Vi forventer også, at du har indgående viden om erhvervspædagogikken, og finder den inspirerende for dit virke.

Faglige kvalifikationer (ikke i prioriteret rækkefølge):

  • Pædagogisk kandidatuddannelse med et for jobbet relevant speciale
  • Undervisningserfaring – helst fra erhvervsskolesektoren
  • Erfaring med pædagogisk udvikling evt. gennemførelse af projektforløb
  • Erfaring med forandringsprocesser og aktionslæring
  • Stærk i skrift og tale
  • Stærk analytiker – stærk praktiker

I din ansøgning er vi interesseret i, at du lægger vægt på, hvordan du tænker du vil løse dit udviklingsarbejde herunder hvordan du vil formå at skabe resultater

Løn og ansættelsesvilkår
 Efter gældende overenskomst.

Arbejdsplads i Holbæk
Din primære arbejdsplads bliver i Holbæk på Absalonsvej 20, men der er også opgaver på vores adresse i Audebo, Audebo Skolevej 6B.

Alle interesserede uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold opfordres til at søge.

Vi glæder os til at modtage din ansøgning.