Vi tilbyder praktikforløb for lærere i udskolingen, hvor lærerne kan komme i praktik i to dage på vores værksteder. Formålet med praktikken er, at give grundskolelærerne nogle oplevelser fra værkstederne, som de kan formidle til deres elever, og så de kan give eleverne en mere balanceret vejledning gennem øget kendskab til erhvervsuddannelserne.

Praktikforløbet