Praktikcenteret på EUC Nordvestsjælland hjælper både elever på vores erhvervsuddannelser og EUX samt virksomheder med al den nødvendige information om praktik.

Eleverne kan således få råd og sparring fra vores praktikkonsulenter, når de skal søge en praktikplads, hvor de kan fortsætte deres uddannelse. Hjælpen kan være alt lige fra gode råd til jobsamtalen til hvilke muligheder for praktik der er samt hvordan de kan søges.

En stille periode
På grund af den usædvanlige COVID-19 situation kører aktiviteten på arbejdsmarkedet ikke, som den plejer, og en del virksomheder oplever nedgang.

Derfor kan det være udfordrende for virksomhederne at have elever, og det samme gælder for de af vores elever, der skal søge en praktikplads.

Praktikcenteret hjælper til
Der er ekstra brug for vores praktikkonsulenter i denne periode – og de er derfor i fuld gang med at hjælpe både elever og virksomheder.


Praktikkonsulent Charlotte S. Andersen er klar til at hjælpe eleverne

Eleverne kan ringe til praktikkonsulenterne og snakke om praktik, eller de kan mødes med dem – selvfølgelig på afstand – når de er på skolen. Her står konsulenterne fuldt ud til rådighed ift. at give eleverne den viden og støtte, de måtte have brug for for at finde en praktikplads.

Flere får aftaler
I april har praktikcenteret haft 45 korte uddannelsesaftaler, der udløb, og 42 af disse pladser er blevet forlænget på grund af centerets flotte indsats og arbejde.

Desuden mistede otte af vores elever deres uddannelsesaftaler på grund af nedgang i virksomhederne, og fem af disse elever har allerede fået nye uddannelsesaftaler og kan fortsætte deres uddannelse. Igen på grund af praktikcenterets gode indsats.