Lad os hjælpe

Praktisk projektopgave i 9. klasse

På EUC Nordvestsjælland i Holbæk tilbyder vi, at elever i 9. klasse kan udarbejde en praktisk besvarelse i forbindelse med arbejdet med den praktiske projektopgave.

På 9. klassetrin skal eleverne udarbejde en projektopgave. I den forbindelse tilbyder vi på EUC Nordvestsjælland afd. Holbæk, at eleverne kan udarbejde en praktisk besvarelse i forbindelse med arbejdet med projektopgaven.

Det fungerer sådan, at eleverne er tre dage på en af EUC Nordvestsjællands værksteder i projektugen, hvor de har en faglærer fra skolen, der hjælper dem med at producere deres fysiske slutprodukt og dermed deres praktiske besvarelse. De resterende to dage er eleverne på egen skole.

Tilbuddet er for de elever, der overvejer at starte på en erhvervsuddannelse efter grundskolen. På den måde har eleverne mulighed for at blive klogere på et erhvervsområde med udgangspunkt i en bestemt problemstilling.

Problemformulering

Eleverne skal i grupper udfærdige en problemformulering, der beskriver hvad de ønsker at arbejde med, når de kommer på NEG. Denne problemformulering skal sendes til ffn@eucnvs.dk i starten af december måned og senest med udgangen af uge 50.

Afhængigt af i hvilken uge projektopgaven afvikles, skal I komme ind på NEG til en vejledningstime. Her taler den relevante faglærer problemformuleringerne igennem med eleverne, så vi sikrer de er klar til projektstart.

Projektugen

Mandag i den aftalte projektuge, skydes projektet i gang. Elever og lærer møder ind i receptionen ved hovedindgangen, hvor de vil blive modtaget og fordelt på de aftalte værksteder, sammen med den tilknyttede faglærer.

De næste tre dage – mandag til onsdag – er eleverne i værkstederne og arbejder med deres projekt. Onsdag er den praktiske del af opgaven afsluttet og resten af ugen foregår på egen skole.

Eleverne må naturligvis gerne tage deres projekter med hjem.

Ugen efter projektugen vurderes eleverne på processen, arbejdsgangene og produktet, når de på egen skole har fremlæggelser. Til disse fremlæggelser kan der indgå videopræsentation af deres fysiske produkter, hvis ikke de er mulige at flytte fra NEG til egen skole.

Vores afdeling

Kontakt angående EUD og EUX

EUC Nordvestsjælland

Holbæk

Vores afdeling

EUC Nordvestsjælland

Holbæk