Lad os hjælpe

Praktisk projektopgave i 9. klasse

På EUC Nordvestsjælland i Holbæk tilbyder vi, at elever i 9. klasse kan udarbejde en praktisk besvarelse i forbindelse med arbejdet med den praktiske projektopgave.

På 9. klassetrin skal eleverne udarbejde en projektopgave. I den forbindelse tilbyder vi på EUC Nordvestsjælland afd. Holbæk, at eleverne kan udarbejde en praktisk besvarelse i forbindelse med arbejdet med projektopgaven.

Det fungerer sådan, at eleverne er tre dage på en af EUC Nordvestsjællands værksteder i projektugen, hvor de har en faglærer fra skolen, der hjælper dem med at producere deres fysiske slutprodukt og dermed deres praktiske besvarelse. De resterende to dage er eleverne på egen skole.

Tilbuddet er for de elever, der overvejer at starte på en erhvervsuddannelse efter grundskolen. På den måde har eleverne mulighed for at blive klogere på et erhvervsområde med udgangspunkt i en bestemt problemstilling.

Tilmelding

To måneder før afviklingen af projektopgaven besøger en repræsentant fra EUC Nordvestsjælland skolen.

I de efterfølgende fire uger har eleverne mulighed for at tilmelde sig den praktiske projektopgave.

Information og tilmelding

To måneder før afviklingen af projektopgaven besøger en repræsentant fra EUC Nordvestsjælland skolen og fortæller om muligheden for den praktiske projektopgave. Besøget tager ca. 20 min. Derefter vil vi sende informationsmateriale via skolens AULA til alle 9. klasserne om mulighederne for den praktiske projektopgave hos os.

I de efterfølgende fire uger har eleverne mulighed for at tilmelde sig den praktiske projektopgave på EUC Nordvestsjælland ved at sende et udkast til en problemformulering samt det erhvervsområde, de er interesserede i at arbejde indenfor.

Organisering

EUC Nordvestsjælland tildeler en faglærer til alle de elever, der ønsker at lave en praktisk projektopgave. Faglæreren tager kontakt til eleven for en endelig aftale om problemformulering, materialer, og hvad slutprodukt skal være.

I projektugen er eleverne tre dage på EUC Nordvestsjælland og to dage på egen skole. Undervejs skriver eleverne logbog. Ugen efter projektugen vurderes eleverne på processen, arbejdsgangene og produktet, og når de er på egen skole har de fremlæggelser. Til disse fremlæggelser kan der indgå videopræsentation af deres fysiske produkter, hvis ikke de er mulige at flytte fra EUC til egen skole.

Vores afdeling

Kontakt angående EUD og EUX

EUC Nordvestsjælland

Holbæk

Læs mere

Vores afdeling

EUC Nordvestsjælland

Holbæk

Læs mere