På EUC Nordvestsjælland får vi det bedste ud af den uheldige situation, hele Danmark står i netop nu. Vi tænker i nye baner at undervise på, er løsningsorienterede og omstillingsparate, således at vi hurtigt kan tilpasse os de nye vilkår.

Gode til fjernundervisning
Alt undervisning er derfor omdannet til fjernundervisning, og vores lærere har hver især fundet deres helt egen rutine for, hvad der fungerer bedst i lige netop deres fag. Fælles for dem alle er, at de sætter kreativiteten på spil, når de skal planlægge deres undervisning.

Det er en anderledes måde at undervise på, end de er vant til, og derfor kræver det nogle gange anderledes og nye metoder. Der bliver optaget lydfiler og videoer, lavet tegneserier i dansk i programmet storyboards og afholdt klassediskussioner på Facebook. Bare for at nævne nogle af de nye medier og kanaler der bliver inddraget i undervisningen.

En blanding af teoretiske og praktiske fag
Fjernundervisningen har indtil nu haft fokus på de teoretiske fag. På erhvervsuddannelserne og EUX-uddannelserne veksler undervisningen dog mellem det teoretiske og det praktiske. Derfor er det også vigtigt, at det praktiske indføres i undervisningen, så eleverne kan få mest muligt ud af den nye undervisningsform, samtidig med at undervisningsplanen holdes i de praktiske fag.

Vi har derfor også etableret onlineundervisning på de praktiske fag på vores EUX processoperatør-uddannelse på Processkolen i Kalundborg.

− Vi har etableret onlineundervisning, der ligger tæt opad den almindelige teoriundervisning. En gruppe EUX procesoperatør-elever har lånt et lille produktionsanlæg med hjem, hvor de har eksamenprojekt i teknik, som de skriver om, og samtidig beskriver de, hvilke forholdsregler der skal tages for at undgå smitte med blandt andet corona, forklarer uddannelseschef Leif Dam Pedersen.

Læs også om praktisk fjernundervisning på Processkolen på danskindustri.dk