Fra foråret 2022 vil 14 dygtige AMU-faglærere fra syv erhvervsskoler deltage i et intenst uddannelsesforløb: projekt ‘Grønne Spydspidser’.

Projektet har til formål at støtte erhvervsskolerne i at ”blive klædt på” til at udfylde rollen til glæde for håndværkerne og samfundet som helhed, at vi alle tænker mere bæredygtigt og miljøvenligt.

På EUC Nordvestsjælland afd. Audebo betyder det, at 2 af vores dygtige undervisere nu selv skal på skolebænken. Her vil de gå i dybden med, hvordan man kan blive endnu mere bæredygtig og miljøvenlig i undervisningssituationerne på skolen. Denne viden formidles videre til alle underviserne i løbet af de næste par år.

Projektet varer over seks måneder, med 14 undervisningsdage og er blevet muligt gennem økonomisk støtte fra Grundejernes Investeringsfond, den filantropiske forening Realdania og Boligfonden Kuben.

Læs mere på Dansk Industries hjemmeside.