I dag, torsdag 17. september 2020, blev der afholdt reception for vicedirektør Lars Halberg, der går på pension efter 27 år på EUC Nordvestsjælland. Der var god stemning i tømrerhallen, hvor receptionen blev afholdt for de indbudte. Med lidt godt til ganen og nogle gode taler blev Lars Halberg sendt godt på vej ind i pensionstilværelsen.

Direktør Steffen Lund sagde i sin tale blandt andet, at det bliver svært at undvære både Lars selv og al den viden, han igennem årerne har opsamlet. Steffen understregede, at det er ordentlighed, der kendetegner Lars – både i forhold til at have styr på tingene, men i mindst lige så høj grad i menneskelig forstand i omsorgen for medarbejdere og kollegaer.

Økonomichef Bo Jensen bakkede i sin tale Steffen op og sagde, at han var sikker på, at det var af frygt for ikke at have noget at lave, at Lars har betalt for sit telefonabonnement året ud, hvis nu nogen skulle have brug for at spørge om noget.

Maja Hansen, tidligere bestyrelsesmedlem, fortalte om, hvordan hun husker Lars i sine unge dage ankomme med toget til Kalundborg Erhvervsskole, hvor han den gang var forstander, med rygsæk på ryggen og næsten blende ind med eleverne.

Anders Lykke Nielsen, udviklingschef, holdt den sidste tale, før det var Lars’ tur selv, og fortalte på humoristisk vis om de ting, Lars har lært og ikke lært ham igennem tiden. Blandt andet hvordan det ikke er lykkedes Lars at lære ham at skrive korte referater men til gengæld har fået lært ham aldrig at have nøglerne liggende på bordet eller siddende i døren – et levn fra Lars tid i kriminalforsorgen.

Sidst men ikke mindst holdt Lars Halberg selv en tale, hvor han takkede for de pæne ord og reflekterede over den tid, der nu ligger foran ham.

Nu får jeg jo tiden tilbage. Når man er barn, bestemmer ens forældre. Når man er ung og senere voksen er det skolen og ens arbejde, der sætter rammerne for ens liv. Så det er jo nu, jeg sådan for første gang helt selv er herre over tiden. Det bliver interessant”.