Når unge mennesker ønsker at tage en erhvervsuddannelse, skal de både til optagelse på selve uddannelsen og kort efter indgå en lærepladsaftale med en virksomhed, hvor de kan komme i lære.

Nordvestsjællands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser (NEG) har igennem mange år understøttet de unge i processen med at finde den rigtige læreplads for dem. Blandt andet ved hjælp af skolens virksomhedskonsulenter. På den måde får langt de fleste elever på NEG den ønskede læreplads.

Aftalen skal på plads
Med den nye politisk vedtagede trepartsaftale er ansvaret for, at elever på erhvervsuddannelserne indgår en lærepladsaftale tidligt i deres uddannelsesforløb, i den grad flyttet ind på skolen. I fremtiden vil skolerne således sikre, at mindst 60% af eleverne efter 15 uger på GF2 har en lærepladsaftale, mens 80% af eleverne efter 20 uger på GF2 har en lærepladsaftale.

For NEG har det givet anledning til to markante kulturforandringer:

  1. For det første arbejdes der systematisk med, at alle undervisere på EUD allerede fra dag 1 i uddannelsesforløbet sikrer, at de unge er orienteret imod virksomheder og det at indgå en lærepladsaftale
  2. For det andet har det givet anledning til at investere i ny teknologi vha. det teknologiske redskab student pulse fra CompanYoung – dermed bliver det i fremtiden muligt at skabe en individual form for nudging af eleverne læringsmotivation og deres søgning af læreplads

Disse forandringer har givet anledning til en film omkring det at søge lærepladser, og den optog vi – eller rettere CompanYoung mandag 11. april. Først med besøg hos smedevirksomheden Chris Jensen i Kalundborg, hvor talte med eleven Martin, der kunne fortælle, hvordan han efter en praktik i 9. klasse fik sin lærepladsaftale – og hvordan det at være en del af Chris Jensen betyder at være en del af et ungt miljø med andre unge mennesker.

Optimal læring med vekselvirkning
Dernæst med Rasmus, som går på hovedforløb 1 på elektrikeruddannelsen, og han lagde bl.a. vægt på, hvordan det at fysisk komme ud med en masse ansøgninger til virksomheder var afgørende for, at han fik en læreplads hos Multitech (afd. Sorø).

De er altså to gode eksempler på, hvordan det er afgørende at ende på den rette læreplads – og som vores vicedirektør Malene Grandjean forklarer:

— For os på NEG er det vigtigt, der er et tæt sammenspil mellem elevernes skoleophold og perioderne hos deres lærepladssteder. Den optimale læring fås, hvis der er et godt match mellem elev og virksomhed. Derfor arbejder vi fra dag 1 på elevernes uddannelse med interaktionen mellem elev og virksomhed.