Den 28. oktober 2021 har vi i Holbæk opstart på grundforløb 2 på 8 spændende erhvervsuddannelser

Der er to måder, du kan starte på grundforløb 2 på:

  1. Du har afsluttet grundforløb 1
  2. Det er mere end et år siden du har afsluttet 9. eller 10. klasse

Grundforløb 2 varer 20 uger (½ år). Herefter starter du på hovedforløbet, hvor du veksler mellem at være i lære og på skole.

Adgangskrav

Fra 9. eller 10. klasses afgangsprøve:

  • 02 i dansk + matematik
    eller
  • En læreplads

Se de uddannelser vi har opstart på her.