På EUC Nordvestsjælland har vi i 2019 opnået det højeste antal indgåede uddannelsesaftaler, i og med vi fik 859 uddannelsesaftaler i hus. Dette betyder, at 859 af vores elever på hovedforløbet har fået en elevplads ude i en virksomhed, hvor de kan fortsætte dele af deres erhvervsuddannelse.

Dette særdeles flotte tal skal vedligeholdes, og det gøre vi ved at have et tæt samarbejde med de virksomheder, som vores elever er i lære hos.

Praktikpladskonsulenterne lægger en bold ind for hver indgået uddannelsesaftale.

Dog er der generelt på landsplan et relativt stort frafald i hovedforløbet. Derfor er der mellem praktikcentrene på Region Sjællands erhvervsskoler etableret et samarbejde om et fælles EU-projekt kaldet ”Styrket praktik i Region Sjælland,” som vi på EUC Nordvestsjælland er en del af.  Projektet har til formål at mindske frafaldet på hovedforløbet på grund af afbrudte uddannelsesaftaler som følge af udfordinger mellem læreplads og elev. Her har vi prioriteret indsatsen højt ved blandt andet at have ansat en praktikpladskonsulent til at varetage den specifikke funktion i EU-projektet.

Tæt dialog og sparring
Vi har fokus på at formindske frafaldet og vedligeholde antallet af elever i lære ved at være i tæt dialog med lærepladserne i opstartsfasen af elevernes elevtid. Denne tætte dialog står vores praktikpladskonsulent Dennis Tom Pedersen for. Han tager kontakt til lærepladserne i elevens prøveperiode for at høre, hvordan det går med eleven på lærepladsen. Her snakker Dennis med både mester og elev og hører om begge parters forventninger til samarbejdet og sørger for, at forventningerne er afstemt, så begge parter kan få det bedste ud af samarbejdet.

I tilfælde af udfordringer i opstartsperioden fungerer Dennis som sparringspartner for lærepladsen. Praktikpladskonsulenten får i den sammenhæng italesat, de udfordringer der er, således at begge parter er klar over dem. Dennis hjælper også med at finde den bedst mulige løsning for begge parter.

Dennis fortæller: ”For det meste skyldes udfordringerne på lærepladsen, at mester og elev har forskellige forventninger til hinanden. Mange af eleverne har ikke været på arbejdsmarkedet før, og de har derfor en anderledes måde at se et professionelt samarbejde på end den mester de er i lære hos. Ved at få italesat de her forskellige forventninger løses udfordringerne uden at få store og negative konsekvenser for elevens uddannelsesforløb.”

Mentorordning
Nogle gange skyldes udfordringerne, at en elev har en særlig diagnose eller et forhold, som lærepladsen ikke er klar over. Ved at tale med både elev og læreplads får praktikpladskonsulenten belyst det særlige behov, der kan resultere i en udfordring for samarbejdet. Og ved at få italesat behovet er begge parter klar over forholdet, og hvilken betydning det kan have på samarbejdet.

I nogle tilfælde har det vist sig, at en elev har haft brug for en mentor, som kan hjælpe med at strukturere arbejdet og læringsprocessen på lærepladsen og i skolen. Dette resultat er lærepladsen og eleven kommet frem til med hjælp fra Dennis. Og på baggrund af dette har eleven fået tildelt en medarbejder fra virksomheden som mentor på lærepladsen og en mentor fra elevtjenesten på EUC Nordvestsjælland, når eleven er i skole.

Positiv respons fra lokalvirksomhederne
Det er særligt de små virksomheder i lokalområdet, der har meldt positivt tilbage på den dialog, de har haft med os og praktikpladskonsulenten.  De små virksomheder i området tager mange elever og er glade for at kunne lære nye elever deres håndværk, men på grund af manglende hænder, er det ikke altid, de har ressourcerne til at identificere potentielle udfordringer og løse dem. Derfor er de positive overfor den sparring og tætte dialog, de har med vores praktiskpladskonsulent Dennis Pedersen.