Sundhed på EUD

Undersøgelser viser, at en stor andel af eleverne på landets erhvervsskoler har en sundhedsadfærd, som sætter dem i risiko for at udvikle en række sygdomme senere i livet. Det kan være type 2-diabetes, hjerte-kar-sygdom eller kræft.

Derfor har vi valgt at deltage i projektet ‘Datadreven Sundhedsfremme’ for vores erhvervsuddannelser. Målet med Data-Sund-EUD, som projektet kaldes, er blandt andet at øge sundhed og trivsel blandt vores elever på erhvervsuddannelserne.

Steno Diabetes Center står bag projektet, som i samarbejde med skoler, elever og en række samarbejdspartnere skal udvikle en ny model for sundhedsfremme på erhvervsuddannelserne. Cirka 4.000 elever fordelt på otte skolematrikler ventes at deltage i projektet, som skal løbe over en periode på tre år med start i januar 2021.

Første step startede i denne uge, hvor eleverne besvarede et online-spørgeskema, for at afdække skolens sundhedsprofil, som senere vil blive præsenteret ved en række fællesmøder for elever og medarbejdere.

Efterfølgende vil der være en workshop for medarbejdere  og en workshop for elever. Man skal her blandt andet drøfte og komme med nuancerede input til skolens sundhedsprofil.

Læs mere om projektet her.