Selvom eleverne og lærerne ikke ser hinanden på skolen i de her dage, så har de stadig tæt kontakt og snakker sammen hver dag.

Daglig kontakt på telefon
På tandklinikuddannelsen taler lærerne eksempelvis i telefon med eleverne hver morgen, hvor både elever og lærer får en snak om, hvad de skal lave den pågældende dag.

Efter snakken går eleverne ind på Moodle, hvor lærerne har forberedt dagens undervisningsmateriale. Det er den platform, der bliver brugt i undervisningen på erhvervsuddannelserne.

Skulle eleverne have nogle spørgsmål til et emne eller opgave, står lærerne klar til at hjælpe dem. Eleverne kan nemlig både ringe til læreren igen og snakke om det, der skal uddybes, eller skrive en mail. Og så følger læreren eleven gennem opgaven og uddyber det, som eleven har svært ved.

Første onlineprøve venter
Indtil videre har dette fungeret rigtig godt på tandklinikuddannelsen – og det har sørget for, at lærere og elever har haft en tæt dialog og nærværende undervisning.

På mandag skal eleverne have deres første online prøve – og det ser lærerteamet på tandklinikuddannelsen frem til at afvikle.

Også lærerne holder kontakten 
Det er ikke kun lærerne og eleverne, der snakker sammen regelmæssigt. Også lærerteamet i engelsk og naturfag snakker sammen hver dag enten over telefonen eller på Skypemøder. Her catcher lærerene op med hinanden, snakker om deres fag og sparrer om, hvordan de hver i sær griber fjernundervisningen an.