Placering af folkeskolernes 10. klasse har senest været en del af regeringens EUD-udspil, og der er et klartpolitisk ønske om, at 10. klasse og erhvervsskolerne skal arbejde tættere sammen. Det er ikke nyt for EUC Nordvestsjælland og 10. klassecentret i Holbæk. De to institutioner har i en årrække haft et tæt samarbejde. Et samarbejde som hele tiden udvikler sig.

Vigtigste samarbejdspartner
– Vi betragter Holbæk 10. klassecenter som en af vores vigtigste samarbejdspartner. Vi har i en årrække haft et tæt samarbejde omkring afklaringsforløb i forhold til vores erhvervsuddannelser. Som noget nyt er vores HTX- og HHX-uddannelser også kommet i spil, ligesom vi fra august vil udvide samarbejdet til også at omfatte vores EUX-uddannelser, udtaler Steffen Lund, direktør for EUC Nordvestsjælland.

– Vi har samarbejdet med EUC Nordvestsjælland i omkring 8 år med vores nuværende samarbejdsmodel. Sidste år startede omkring 40% af vores elever på en erhvervsuddannelse, og vi forventer, at tallet bliver højere i år. Netop det gode samarbejde gør, at vi ønsker og har mulighed for at udvide vores palette af tilbud til de unge. Fra august har vi to nye EUX-spor. Spor som retter sig imod unge, der kunne ønske at tage en HTX- eller EUX-uddannelse, udtaler afdelingsleder Jesper Kongsgaard, Holbæk 10. klassecenter.

Nye initiativer på vej
På EUC Nordvestsjælland er der forskellige tilbud til eleverne fra Holbæk 10. klassecenter. Der er forløb for 10. klasse-elever, der er usikre på valg af ungdomsuddannelse, og tilbud til elever, der ved, at de vil tage en erhvervsuddannelse. Fra sommeren 2019 sættes et nyt fælles projekt i søen, som vil have fokus på EUX-uddannelserne.

Initiativerne stopper ikke her. I år har en gruppe af særligt naturvidenskabsinteresserede elever fra Holbæk 10. klassecenteret været på en såkaldt Nat-Tek-Dag på Slotshaven Gymnasium. Formålet er at inspirere eleverne til at arbejde med det naturvidenskabelige og tekniske felt på et gymnasialt niveau. Med 10. klasses klare formål i forhold til at bidrage til elevernes uddannelsesafklaring, er et tæt samarbejde med de forskellige ungdomsuddannelser altafgørende. Desuden bidrager samarbejdet til at skabe en bedre forbindelse og dermed en bedre overgang mellem uddannelserne, og det er netop i disse overgange, at der skal arbejdes målrettet for at skabe tryghed for de unge, så risikoen for frafald reduceres.

Samarbejde i overhalingsbanen
I forbindelse med regeringens EUD-udspil, er der nedsat en ekspertgruppe, som i løbet af 2019 blandt andet skal komme med anbefalinger til, på hvilke måde 10. klasse indholdsmæssigt kan rettes imod erhvervsuddannelserne.

– Der skal ikke herske tvivl om, at vi hilser dette initiativ velkommen. Vi håber, at ekspertgruppen i deres arbejde vil inddrage de gode mange erfaringer, der findes på dette område. Erfaringer, der for EUC Nordvestsjælland vedkommende, er samlet gennem et mangeårigt positivt og givtigt samarbejde med Holbæk 10. klassecenter. Et samarbejde vi gerne vil fortsætte i den ånd, det er skabt, slutter Steffen Lund.

Anbefalingerne kendes ikke endnu, men både EUC Nordvestsjælland og Holbæk 10. klassecenter må siges at være i overhalingsbanen på dette område