EUC Nordvestsjælland oplever stor interesse for deres uddannelser. Fra 2017 – 2018 har skolen oplevet en samlet vækst på 17,2% i årselever og har nu rundet de 2000 årselever. Væksten forekommer særligt på søgningen direkte fra grundskolen til erhvervsuddannelserne, hvor EUC Nordvestsjælland fra 2017 – 2018 er vokset med 22%. Kigger man på Holbæk kommune er søgningen til erhvervsuddannelserne for en ungdomsårgang steget fra 16 til 21 % siden 2016 og Odsherred er der tilsvarende sket en stigning fra 23 til 30 %. Det politiske mål er at 25 % af en ungdomsårgang skal vælge en erhvervsuddannelse efter grundskolen, dette er vi altså i mål med i Odsherred og tæt på i Holbæk.

En anden årsag til væksten er at finde på EUX uddannelserne. Siden 2015 er EUX steget med 173,2 %. Den største stigning fra år 2015 til 2016 og senest med en stigning på 21,4 % fra 2017 – 2018.

Desuden ses der også en stigning i elevtallet på Slotshaven Gymnasium i Holbæk. Sidste sommer (2018) dimitterer 143 nye studenter og samtidig med, at vi optog 274 nye gymnasieelever. Dette er altså næste en tilgang på dobbelt så mange elever.

 

Elevtrivsel på EUC Nordvestsjælland

Udover væksten fremgår det af den nyeste elevtrivselsundersøgelse, at eleverne oplever EUC Nordvestsjælland som et sted med dygtige undervisere, god støtte i forhold til at finde og trives på deres læreplads samt gode fysiske rammer.

Særligt underviserene vurderes mere positivt end tidligere. Her er der fremgang på følgende parametre:

  • Lærerne er godt forberedt til undervisningen
  • Lærerne uddelegerer ansvar til eleverne
  • Lærerne respekterer eleverne
  • Lærerne opstiller klare mål for, hvad eleverne skal

Herudover er der også en positiv udvikling når det kommer til praktikken.

Det er direktør Steffen Lunds opfattelse, at resultaterne på undersøgelsen er et udtryk for, at skolen også ser en fremgang i forhold til medarbejdertrivslen. Han siger:

Når man har tilfredse medarbejdere smitter det af på kvaliteten af undervisningen og det giver i sidste ende et lavere frafald. Det er et forhold, som jeg kun kan være meget tilfreds med, og som vi vil arbejde endnu mere med i 2019”.

 

Virksomhedstilfredshed

EUC Nordvestsjælland har et stort og solidt samarbejde med de virksomheder, der tager elever fra skolen i lære. Hvert år gennemføre EUC Nordvestsjælland en spørgeskemaundersøgelse blandt disse virksomheder. Det er vigtigt, at virksomhederne oplever samarbejdet positivt, da det er med til at sikre fremtidige lærepladser. Virksomhedstilfredshedsundersøgelsen skal give en indikation af, hvordan virksomhederne oplever samarbejdet med EUC Nordvestsjælland og deres elever. Den nyeste undersøgelse viser her fremgang på alle parametre.

Virksomhederne vurderer både elevernes præstation, samarbejdet med skolen samt adgangen til information og vejledning som værende i positiv udvikling.

At vi oplever fremgang på samtlige parametre på vores virksomhedstilfredshed, er vi rigtig glade for og stolte over. Vores uddannelser hænger tæt sammen med erhvervslivet, og derfor er vi meget opmærksomme på, at virksomhederne oplever os som en relevant samarbejdspartner”, siger Steffen Lund.

 

Lagkage og fejring

Overstående gav anledning til at fejre. Derfor blev der i dag fredag serveret lagkage til alle elever og ansatte på alle adresser på EUC Nordvestsjælland fra Kalundborg til Odsherred til Holbæk. I Holbæk deltog borgmester Christina Krzyrosiak Hansen og sagde til de forsamlede elever og ansatte:

Det er simpelthen så sejt. Det er lige jer, vi har brug for, og som der bliver efterspørgsel på ude arbejdsmarkedet. Det er jer der skal ud og tjene de gode penge. I kan være rigtig stolte.

Der blev i alt uddelt mere end 1300 stykker kage og direktør Steffen Lund roste både elever og ansatte for det flotte resultat. Han udtaler:

EUC Nordvestsjælland er noget vi skaber sammen, og jeg er stolt over og glad for, at se og opleve den positive stemning og energi, der er rundt omkring. Jeg ser frem til endnu et år med fremgang og optimisme.”