Uddannelsesleder til erhvervsuddannelser

Uddannelsesleder til erhvervsuddannelser2019-07-30T21:35:48+00:00

Uddannelsesleder til EUC Nordvestsjælland, afd. Audebo

EUC Nordvestsjælland er en uddannelsesinstitution og arbejdsplads i rivende udvikling. Det betyder, at vi har travlt, og derfor søger vi nu en uddannelsesleder til en nyoprettet stilling i vores afdeling i Audebo.

Her udbyder vi på erhvervsuddannelsesområdet fire grund- og hovedforløb (med et tilhørende skolehjem), hvor alle de fire erhvervsuddannelser er fordelsuddannelser. Det bliver uddannelseslederens primære opgave at sikre et øget optag til uddannelserne, så vi kan imødekomme virksomhedernes behov for lærlinge.

Om stillingen
Området har hidtil været varetaget af en EUD-koordinator, som den nye stilling som uddannelsesleder erstatter. I den sammenhæng refererer  uddannelseslederen til uddannelseschefen i Audebo, og tilsammen udgør de den daglige ledelse af afdelingen. Afdelingens samlede aktivitet består af EUD, AMU, IDV og varetager et større tværgående socialfondsprojekt, og det er indenfor disse områder, at uddannelseslederens arbejdsopgaver ligger.

Uddannelseslederen får personale- og budgetansvar for EUD – herunder 11 dedikerede og dygtige fagundervisere, betjeningen af fire lokale uddannelsesudvalg og et betragteligt budgetansvar (såvel udgifter som indtægter). Uddannelseslederen er tæt på sine uddannelser, og af samme grund vil der knytte sig et krav om enten undervisnings- og/eller salgskompetencer til stillingen. Uddannelseslederen vil desuden få et tæt samarbejde med projektlederen for socialfondsprojektet, da dette har særligt fokus ift. tilvejebringelsen af flere elever til fordelsuddannelserne.

Om dig
Som vores nye uddannelsesleder skal du brænde for erhvervsuddannelserne og prioritere den tætte kontakt til såvel de forskellige brancher som til eleverne. Derudover er du er en udpræget teamplayer, som løfter opgaver og udfordringer i samarbejde med dine medarbejdere og kollegaer.

Du har erfaring med ledelse, meget gerne fra erhvervsuddannelsesområdet, og du har suppleret dette med relevant uddannelse/efteruddannelse. Som leder lægger du vægt på at have rum og beslutningskompetence, og du har fokus på at udvikle dine områder i tråd med skolens samlede strategiske målsætninger.

Af personlige kompetencer evner du at håndtere mange forskellige opgaver i en hverdag med fokus på drift – vel at mærke uden at miste fokus på de strategiske målsætninger. Du har det godt I et uformelt miljø, hvor humor indgår som en naturlig del af hverdagen.

Ansættelsen er på fuldtid i lønramme 32 med mulighed for at forhandle tillæg. Dertil tilknyttet pensionsordning på 18 %.