Fagretning

Byggeri og energi

Få erfaring i at arbejde med håndværk inden for byggeri og viden om hvad der foregår i en håndværksvirksomhed eller på en større byggeplads

Fagretning på grundforløb 1 byggeri og energi

Fagretning

Byggeri og energi

Få erfaring i at arbejde med håndværk inden for byggeri og viden om hvad der foregår i en håndværksvirksomhed eller på en større byggeplads

På denne fagretning arbejder du kreativt og innovativt med projektering af huset, planlægning og udførelse af byggeriet. Undervejs i byggeriet vil du få en ekstra udfordring, da der også skal arrangeres et rejsegilde og et housewarming party, når huset er klar til indflytning.

Undervisningen på fagretningen

Undervisningen er projektorienteret med tre projekter inden for disse arbejdsområder: projektering, planlægning og udførelsen af et mindre byggeri (f.eks. et vinkeludekøkken). Udover det faglige indhold er evnen til at samarbejde inden for flere fag et afgørende omdrejningspunkt for alle projekter.

Opstartsdato

10. august 2023

Varighed

20 uger

Afdeling

Holbæk
Fårevejle

Tilmeld dig
Få vejledning

Projekter

Projektering af huset

I det første projekt bliver du medinddraget i projektering af byggeriet. Du kommer til at arbejde med opgaver inden for områder som arkitektur, byggerådgivning, byggeregler og tegning. Du skal også arbejde med indretningen af byggeriet, hvor farver og husets funktioner er vigtige for at opnå et godt byggeri og tilfredse kunder/bygherrer.

Planlægning og byggeledelse af byggeriet

Du får erfaring i, hvordan du styrer og leder et byggeri. I dette projekt kommer du blandt andet til at arbejde med logistik, indkøb af materialer, forsikringsforhold og økonomien i styringen af byggeriet. Du vil komme til at beskæftige dig med arbejdsprocesser, som er kendetegnende for byggeriet og branchen.

Udførelse af byggeriet

I dette projekt skal du udføre byggeriet, hvor flere byggefag skal anvendes. Du får mulighed for at prøve kræfter med en række håndværksmæssige fag, når du skal bygge vægge, tag, tagdækning, støbe, lave murerarbejde, udføre installationer og male byggeriet – blot for at nævne nogle af opgaverne. Samarbejde mellem fag og faglig kommunikation vil indgå i projektet, så husbyggeriet kan lykkes og blive færdigt til tiden.

Valg af uddannelsesretning

Denne fagretning giver dig en god baggrund for valg af uddannelsesretning inden for fx murer, tømrer, struktør, elektriker, tagdækker, glarmester, teknisk isolatør, bygningsmaler, bygningssnedker, møbelsnedker- og orgelbygger og maskinsnedker. Men det er også muligt at vælge noget helt andet.

Almenfag

Foruden undervisningen i de ovenfor omtalte erhvervsfag undervises der også i almenfagene dansk, matematik og naturfag. Erhvervelsen af et højere niveau i et eller flere af disse fag vil lette arbejdsbyrden for dig på Grundforløb 2, hvor et eller flere af disse fag typisk er overgangskrav.

Det tilstræbes at gøre undervisningen i almenfagene praksisnær og helhedsorienteret. Fx ved at arbejde tværfagligt med erhvervsfagene.

Der aflægges prøve i et af de tre almenfag (der trækkes et ud i ministeriet), og alle fagene bedømmes med karakter efter 7-trinsskalasen. I erhvervsfagene er der ikke eksamen. Der gives karakteren bestået/ikke bestået af erhvervsfaglærerne.

Relaterede uddannelser

Relaterede uddannelser