Mandag 8. august 2022 bliver der endnu flere uddannelsesmuligheder for unge i Nordvestsjælland, når den nye produktøruddannelse byder velkommen til de første elever i Svebølle og i Kalundborg.

Produktøruddannelsen er et samarbejde mellem Processkolen i Kalundborg – der er en del af Nordvestsjællands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser – og FGU Nordvestsjælland, og er et bevis på det unikke og tætte institutionelle samarbejde, der eksisterer mellem uddannelsesinstitutionerne.

En sikring af flere faglærte
Hos Nordvestsjællands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser er der stor glæde over det gode samarbejde med FGU Nordvestsjælland:

Jeg glæder mig til at udbygge det gode samarbejde med FGU Nordvestsjælland, til gavn for eleverne i Kalundborg og resten af Nordvestsjælland. Jeg er sikker på, at Nordvestsjællands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser med opstarten af uddannelsen til produktør på FGU i Svebølle vil være med til at sikre at flere bliver faglærte”, udtaler Steffen Lund, direktør for Nordvestsjællands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser.

Grundet højkonjukturen i Danmark er der netop brug for faglærte, men mange virksomheder har svært ved at rekruttere den nødvendige arbejdskraft. Dette kan den nye produktøruddannelse afhjælpe, da flere unge mennesker og allerede nuværende elever får muligheden for at tage en erhvervsuddannelse.

Trygge omgivelser og nære kontakter skal løfte uddannelsen
Da grundforløbet på produktøruddannelsen tages på FGU i Svebølle giver det forhåbentlig også de nuværende FGU-elever en lettere tilgang til at tage en erhvervsuddannelse, når deres grunduddannelse slutter:

Produktøruddannelsen er en god mulighed for vores elever, da de kan tage en erhvervsuddannelse på en allerede kendt lokation, med undervisere og vejledere som de allerede er trygge ved. Derfor er målet, at vi med uddannelsen kan løfte den målgruppe – der normalt ikke ville have mulighed for at tage en erhvervsuddannelse – således, at de nu kan tage en i trygge omgivelser og i mindre bidder”, udtaler Jørgen Ravnsbæk Andersen, direktør for FGU Nordvestsjælland.

Når grundforløbet er klaret, skal eleverne have en læreplads i en virksomhed, og med ca. fire måneders mellemrum skal de, i løbet af et år, ind på hovedforløbene på Processkolen i Kalundborg, sammen med deres kammerater fra grundforløbet.

At hovedforløbet og ansvaret for uddannelsen ligger hos Processkolen i Kalundborg glæder Leif Dam Pedersen, der til daglig er uddannelseschef på netop Processkolen:

Virksomhederne kender Processkolen og måden hvorpå kommunikationen foregår, så de oplever ikke at skulle forholde sig til noget nyt ift. de elever de i forvejen har. Processkolen har ansvaret for hele uddannelsen, selv om dele af den fysisk er placeret i Svebølle. Det betyder, at virksomhederne kan forvente samme kvalitet, service og samarbejde som de kender fra vores andre uddannelser. Det håber vi giver lidt tryghed, og velvilje til, at de vil ansætte en produktørelev”.

En løftestang for hele uddannelsessektoren
Det gode samarbejde mellem Nordvestsjællands Erhvervsakademi- og Gymnasieuddannelser og FGU Nordvestsjælland åbner op for store faglige og personlige muligheder, for de mange nuværende og kommende elever, og det viser en naturlig og tydelig vej fra en forberedende grunduddannelse til en erhvervsuddannelse.

Ifølge Jørgen Ravnsbæk Andersen er samarbejdet også unikt og meget vigtigt for hele sektoren:

Samarbejdet mellem FGU og NEG er virkelig vigtigt og det er med til at styrke både vores synlighed og vores omdømme i uddannelsessektoren. Det er fantastisk at kunne tilbyde uddannelser under samme tag og det er en løftestang for hele FGU-sektoren til gavn for de unge”.

Produktøruddannelsen styrker industrien
Som produktør arbejder man med produktion i industrien på mange forskellige slags virksomheder, der fremstiller alt fra kemikalier til glas, metal og motorer.

Man lærer at klargøre og betjene forskellige maskiner i produktionen. Det kan være forskellige anlæg eller robotter. Det kan også være udstyr til at dreje, bore, svejse og montere med. Man lærer endvidere om lager og logistik, så man kan deltage i styringen af virksomhedens lager samt
får certifikat til at køre gaffeltruck.

Uddannelsen starter 8. august 2022. Der kan læses mere om produktøruddannelsen her:
https://eucnvs.dk/erhvervsuddannelser/produktoer/

Vil du vide mere kan du kontakte:

Steffen Lund
Direktør for Nordvestsjællands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser
sl@eucnvs.dk
+45 72 29 01 01

Jørgen Ravnsbæk Andersen
Direktør for FGU Nordvestsjælland
jra@fgunvs.dk
+45 22 16 29 61