Vejleder og underviser til Nordvestsjællands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser

Vi søger en vejleder til vores erhvervsuddannelser, som også har lyst til at undervise samt koordinere en række funktioner.

Som vejleder skal du have fokus på, og indgår i skolens fastholdelsesarbejde. Din funktion kan siges at være tredelt bestående af uddannelsesvejledning af potentielle nye elever, gennemførselsvejledning af igangværende elever samt at hjælpe elever videre til anden uddannelse eller beskæftigelse ved afbrudt uddannelse.

Funktionerne har en række snitflader til andre faggrupper, hvor der vil være et særligt tæt samarbejde med uddannelsesledere, kontaktlærere, skoleoplæringscenteret samt mentorer. Derfor er planlægning, strukturering og organisering også en væsentlig del af arbejdet.

Du skal desuden kunne undervise i et eller flere fag og gerne i erhvervsfag på de merkantile uddannelser.

Eftersom vejledning og undervisningsfunktionen primært er relationsbetinget og er karakteriseret af forgrenet samarbejde, er det vigtigt for os, at du har gode samarbejdsevner. Desuden er det vigtigt, at du har et kendskab til erhvervsuddannelsessektoren.

Som vejleder indgår du i faste møder med fokus på skolens fastholdelsesarbejde dels med uddannelseslederne, mentorerne, skoleoplæringscenter, kontaktlærere og faglærere, dels med relevante eksterne samarbejdspartnere.

Vi forventer en beskæftigelsesgrad på 80%, hvoraf ca. halvdelen vil være vejledning og halvdelen vil være undervisningsrelateret.

Hør mere om jobbet hos:

Uddannelsesleder Morten Rossau på mail: moro@eucnvs.dk eller på telefon: 42 67 64 65

Løn og ansættelsesvilkår:

Ansættelse i henhold til gældende overenskomst.

Du søger stillingen ved at:

Sende ansøgning med CV og relevante bilag til: job@eucnvs.dk – skriv venligst i emnefeltet, hvilket job du søger.
Ansøgningsfrist er den 29. marts, med forventet opstart den 1. juni 2023.